Teste rapide antigen gratuite, efectuate de medicii de familie

29 decembrie 2021 | 0 comentarii |

Persoanele eligbile înscrise pe lista de pacienți a medicului vor putea face teste antigen pentru depistarea COVID-19, iar medicii vor fi plătiți de Csele de asigurări de sănătate cu 50 de lei/persoană testată.

 

Testarea rapidă antigen pentru depistarea infecţiei cu Covid ar urma să fie gratuită în cabinetele medicilor de familie, a stabilit Guvernul, printr-o Ordonanță de urgență aprobată marți, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății. Astfel, medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate vor putea efectua activitatea de testare cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană, în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2.

Aceștia vor cumpăra testele rapide antigen dintre cele care sunt cuprinse în lista aprobată de Comisia Europeană, afişată pe site-ul Ministerului Sănătăţii, iar pentru activitatea de testare realizată vor primi 50 de lei/persoană, sumă în care se include contravaloarea testului, manopera, materialele şi echipamentele de protecție necesare testării.

Medicii de familie care realizează testarea rapidă au obligaţia raportării rezultatelor în aplicaţia Corona Forms, imediat după efectuarea testării, nu mai târziu de ora 24.00 a zilei respective.

 

Activitatea de testare va fi realizată în cabinetele medicilor de familie în cadrul programului de lucru și vor putea beneficia de ea toate persoanele înscrise pe lista proprie a medicului, eligibile la testare, precum şi persoanele eligibile la testare care nu au un medic de familie sau sunt înscrise pe lista altui medic de familie, la un interval de cel puţin 48 de ore, între două testări succesive.

Persoanele eligibile pentru testare sunt cele suspecte de infectare cu virusul SARS COV2, prevăzute în Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică, publicată la adresa www.insp.gov.ro şi actualizată periodic.

Noul serviciu medical realizat de către medicii de familie se va face în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate, de către reprezentantul legal al unităţii sanitare sau al furnizorului de servicii medicale în asistenţa medicală primară, în condiţiile prevăzute prin ordin al ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care se aprobă în termen de maxim 10 zile de la data intrării în vigoare a noii ordonanţe de urgenţă.

Finanțarea se va face de la bugetul de stat, prin transfer către Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate.

 

Teoretic, testarea rapidă se poate face în cabinetele medicilor de familie încă de anul trecut, dar testele erau achiziționate de medici din fonduri proprii erau oferite pacienților contra unor prețuri accesibile, plătite de pacienți. Începând cu luna octombrie, cabinetele medicilor de familie au început să primească, gratuit, prin Direcțiile de Sănătate Publică, câte 50 de teste antigen, însă serviciile de testare nu erau decontate, astfel că s-au efectuat tot pe cheltuiala pacienților, la fel ca și în cazul farmaciilor acreditate să efectueze testări pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2.

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) a solicitat, în noiembrie, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), includerea serviciului de testare antigen împotriva Covid-19 în pachetele de servicii medicale din asistența medicală primară, ca serviciu adițional decontat din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice, subliniind că că testarea la nivelul asistenței medicale primare s-a dovedit extrem de utilă în depistarea rapidă a cazurilor de Covid-19 în rândul pacienților. Medicii de familie au propus să se deconteze 50 de lei pentru fiecare testare, sumă ce include testarea propriu-zisă, materialele consumabile necesare – inclusiv testul antigen – și raportarea rezultatelor către direcțiile de sănătate publică, ceea ce s-a reglementat prin ordoanța aprobată marți, de Guvern.


Adaugati un comentariu


 

*