Tinerii buzoieni din mediul rural, sprijiniți să devină sportivi de performanță

17 septembrie 2020 | 0 comentarii |

În acest sens, Consiliul Județean și Liceul cu Program Sportiv au încheiat un acord de colaborare pentru demararea unui program care se va derula pe parcursul a patru ani de învățământ.

 

Azi a avut loc ședința ordinară pe luna septembrie a Consiliului Județean Buzău, consilierii fiind convocați la ora 13.00, cu trei ore mai târziu decât ora anunțată inițial, oră la care au loc de obicei aceste ședințe.

Pe ordinea de zi au fost 30 de proiecte de hotărâri care au fost supuse la vot, toate primind avizul favorabil, la fel ca și cele două puncte incluse la capitolul Rapoarte și informări.

Printre proiectele aprobate, se numără și cel referitor la încheierea unui acord de colaborare între Consiliul Județean și Liceul Sportiv din municipiul Buzău, având ca scop sprijinirea copiilor și tinerilor din mediul rural, pentru a putea să practice sportul de performanță. Cei doi parteneri vor demara astfel un program județean de pregătire, care se va desfășura pe durata a patru ani școlari, începând cu cel care a debutat pe 14 septembrie. „Este cunoscut că în mediul rural sunt mulți copii talentați care, printr-o pregătire adecvată, pot deveni sportivi de performanță, dar sunt într-o situație vulnerabilă din punct de vedere al resurselor financiare familiale. De aceea, propun să ne asumăm costul cazării în internatul școlar al unității  de  învățământ,  care,  pentru  anul  școlar  2020-2021  este  de  100 lei pentru fiecare elev. Așa cum am menționat și în proiectul de hotărâre, vom încerca, ca din bugetul județului, să acordăm diverse recompense celor mai merituoși sportivi din Programul județean”, a declarat în cadrul ședinței de azi Petre Emanoil Neagu, președintele Consiliului Județean.

 

Conform acordului de colaborare aprobat azi, Liceului Sportiv îi va reveni sarcina de a selecta unui număr de 20 de copii pe an, din mediul rural, care vor fi încadrați în acest program de pregătire, pentru a deveni sportivi de performanță în ramurile sportive pentru care aceștia au înclinații. Totodată, unitatea de învățământ va pune le dispoziție staff-ul tehnic pentru pregătirea acestora, precum și echipamente sportive în valoare de maxim 200 de lei pe an. Liceul sportiv va asigura și cazarea copiilor, suportând și cheltuielile pentru hrana acestora, precum și condițiile de servire a mesei la cantina proprie. Nu în ultimul rând, instituția se va ocupa și de pregătirea școlară a copiilor, iar la începutul fiecărui an școlar va comunica Consiliului Județean costul cazări copiilor și numărul elevilor selectați în program.

De cealaltă parte, Consiliul Județean va deconta costurile aferente cazării copiilor la internatul liceului, urmând să suporte și cheltuielile necesare acordării unor premii, ca recompensă pentru rezultatele deosebite obținute de aceștia la diferite competiții.

 

Totodată, instituția va asigura din bugetul propriu și resursele financiare necesare deplasării sportivilor incluși în program, la diferite competiții internaționale.

În acest mod, mai mulți tineri cu potențial vor fi atrași către una din ramurile sportive pentru care Liceul cu Program Sportiv le poate asigura pregătirea necesară și le se va deschide calea către performanță, implicit către un stil de viață sănătos, cu toate beneficiile aferente.

Tot în cursul ședinței de azi a fost aprobat și proiectul referitor la unele modificări în organigrama și statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență, prin care denumirea Serviciului de management al calităţii serviciilor medicale se modifică în cea de Serviciul de management al calităţii serviciilor. Totodată, hotărârea adoptată în acest sens stabilește posturile și specializarea personalului care va face parte din acest serviciu, iar ca urmare a promovării examenului de promovare în gradul principal a unor asistenți medicali și a unor referenți de specialitate, modifică încadrarea pe o treaptă profesională superioară a acestora.

Consilierii au aprobat și extinderea cu 34 de metri pătrați a spațiului pe care administrația județeană l-a pus la dispoziție fundației Crucea Alb-Galbenă, în vederea amplasării unei construcții modulare, de care voluntarii organizației au nevoie pentru desfășurarea activităților specifice, în contextul pandemiei de Covid-19.


Categorii: Actual, Autoritati, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*