Trei posturi de asistent medical la Rm. Sărat, disputate de 23 de candidați

16 noiembrie 2017 | 0 comentarii |

Concursul are loc la sediul unitășii medicale, săptămâna viitoare, iar în decembrie  sunt scoase la concurs mai multe posturi de infirmieră, îngrijitoare și brancardier și personal TESA și auxiliar.

 

Dacă medicii sunt foarte greu de convins să vină să profeseze în provincie, în special din cauză că tinerii sunt dornici de acumularea unei experiențe profesionale de nivel universitar, nu același lucru se întâmplă cu asistenții medicali. În acest segment profesional al asistenței medicale, fiecare post scos la concurs este disputat de un număr mare de aspiranți la un loc de muncă, mai ales în spitale.

Una dintre explicații ar fi aceea că numărul absolvenților de școli sanitare postliceale este cu mult mai mare decât oferta „pieței”. În al doile rînd, faptul că salariile au crescut rezonabil în ultimul timp în sistemul public de sănătate, astfel că se ajunge ușor la un salariu mediu pe economie, la care se adaugă tot felul de sporuri, face ca posturile vacante din spitale să reprezinte o tentație foarte mare. În plus, promisiunile guvernamentale de creștere salarială, care dacă în mediul privat sunt opționale, în sistemul public devin obligatorii, fac să merite efortul de a face față concurenței, mai ales într-un oraș mic, în care nu există prea multe oportunități. Și nu în ultimul rând este luat în calcul faptul că în spital există mai multe oportunități de căpătare a unei experiențe care ulterior poate fi favorabilă într-o selecție de accedere într-un post în străinătate.

 

Pe de altă parte, această concurență este benefică și pentru angajatori. În contextul în care școlile sanitare postliceale s-au înmulțit ca „ciupercile după ploaie”, iar admiterea nu mai este condiționată de promovarea examenului de Bacalaureat, mulți dintre absolvenți trec prin școală „ca gâsca prin apă”, doar o selecție riguroasă, într-un mediu concurențial, le oferă posibilitatea de a atrage personal competent.

La Spitalul Municipal Rm. Sărat, pe trei posturi de asistent medical debutant scoase la concurs de unitatea medicală, concurența este acerbă. Inscrierea candidaților s-a putut face pâna la data de 6 noiembrie, iar după proba eliminatorie de selecție a dosarelor, 23 de candidați au rămas în cursă, astfel că 11 candidați se vot „bate” pentru a ocupa unul dintre posturile scoase la concurs de unitatea medicală.

Examenul scris va avea loc la sediul unității medicale, în ziua de 20 noiembrie 2017, începând cu ora 10.00, iar pentru a putea promova în proba interviului, concurenții trebuie să oblină cel puțin 50 de puncte din cele 100 posibile. Ulterior, la proba practica/interviu este necesar să obțină cel putin punctajul minim, iar selecția finală se va face pe baza mediei finale, în ordine descrescătoare, în limita locurilor disponibile. Concursul se va desfășura u sprijinul OAMGMAMR Buzău.

 

Angajările la Spitalul Municipal Rm. Sărat vor continua și în decembrie, când se va organiza concurs pentru ocuparea maimultor posturi de personal medical auxiliar. Este vorba de a 4 posturi de infirmieră debutantă, 3 posturi de îngrijitoare și un post de brancardier. Doasarele de înscriere la concurs pot fi depuse la sediul unității medicale, până pe data de 27 noiembrie, ora 16.00, la Biroul RUNOS și trebuie să conțină cererea de inscriere completată, curriculum vitae, copii ale actului de identitate, ale documentelor care atestă studiile, carnetul de muncă sau adeverința care atestă vechimea în muncă, adeverința medicală care atestă sănătatea fizică și psihică corespunzătoare postului pentru care candidează, confirmată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate, cazierul judiciar și chitanța care confirmă achitarea taxei de inscriere la concurs, în valoare de 50 de lei, care se achită la casieria spitalului.

Candidații ale căror dosare vor fi admise la concurs vor susține examenul scris în data de 11 decembrie, iar cei care vor reuși să obțină cel puțin 50 de puncte, în data de 13 decembrie vor susține proba practică/interviu.

În aceleași zile se va organiza concurs și pentru ocuparea unui post vacant de paznic, pentru care dosarele de înscriere se pot depune la sediul spitalului, tot până pe data de 27 noiembrie.

 

Tot în decembrie, Spitalul Municipal Rm. Sărat organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de șef birouBiroul de Management al calității serviciilor medicale, a unui post de șef birou – Biroul Informatică, DRG și statistică medicală și a unui post de consilier juridic debutant – Biroul  de Management al calității serviciilor medicale. Încă un post de consilier juridic IA este scos la concurs  pentru Compartimentul juridic al spitalului

Și pentru aceste posturi, candidații vor depune dosarele de înscriere la Biroul RUNOS al unității medicale, până pe data de 27 noiembrie, iar examenele se vor susține în zilele de 11 decembrie (proba scrisă), respectiv, 13 decembrie (interviul), pentru primele trei posturi menționate, iar în zilele de 14, respectiv, 18 decembrie, pentru postul de consilier juridic IA.

Taxa de înscriere la concurs este de 50 de lei pentru fiecare dintre aceste posturi, se va achita la casieria spitalului și se va depune la dosar, odată cu celelalte documente menționate în anunțul de concurs.

Condițiile specifice posturilor pentru care candidează, tematica și bibliografia de concurs au fost afișate pe site-ul spitalului, iar relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Rm. Sărat sau la tel: 0238.561.231.

 


Categorii: Actual, Jobs, Spitale, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*