UMF Cluj accesează fonduri pentru proiectele depuse în cadrul competiției FDI 2023

11 aprilie 2023 | 0 comentarii |

 Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca anunță că a obținut fonduri pentru finanțarea proiectelor depuse pe toate cele șapte domenii strategice, în cadrul competiției FDI 2023.

 

Universitatea noastră a obținut și în acest an fonduri pentru finanțarea proiectelor depuse în cadrul competiției FDI 2023, pe toate cele 7 domenii strategice. Toate proiectele au ca obiective creșterea capacității instituționale, a echității și incluziunii sociale, susținerea societăților antreprenoriale ale studenților, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, precum și îmbunătățirea calității actului didactic”, transmite  conducerea UMF „Iuliu Hațieganu”.

Competiția are ca scop susținerea financiară a proiectelor de dezvoltare instituțională a universităților de stat din România, prin Fondul de Dezvoltare Instituțională, și se adresează celor mai performante instituții de învățământ din țară.

Finanțarea suplimentară câștigată în cadrul competiției, de 1.590.00 lei, este completată de fondurile proprii necesare implementării proiectelor, menționează universitatea, pe site-ul oficial.

 

Conform conducerii universității, toate cele 7 proiecte continuă și dezvoltă domenii de importanță strategică pentru instituția de învățământ superior, domenii care se reagsesc și în cele 7 domenii finanțate de Ministerul Educației, prin Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior:

Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior

Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România

Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare1, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităţilor, folosite pentru instruirea studenților

Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităţilor

Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice

Domeniul 6: dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități

Domeniul 7: corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii, consilierea și orientarea în carieră

 

Proiectele care au obținut finanțare sunt:

D1: INTEGRITY:  Diversitate, incluziune şi egalitate de şanse la UMF Cluj – director proiect prof. dr. Anca Dana Buzoianu;

D2: MEETUMF: Dezvoltarea componentei internaţionalizare în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” – prof. dr. Claudiu Sorin Man;

D3: MEDINSERT:  Dezvoltarea competenţelor practice ale studenţilor UMFIH în vederea unei inserţii optime pe piaţa muncii – prof. dr. Şoimiţa-Mihaela Suciu;

D4: OPORTUNMED:  Creşterea gradului de conştientizare a oportunităţilor antreprenoriatului la nivelul UMFIH – conf. dr. Marius Ciprian Manole;

D5: QED-UMFIH: Îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei prin asigurarea unui mediu de învăţare favorabil şi eficientizarea deciziilor manageriale – prof. dr. Radu Nicolaie Oprean;

D6: PrecisMED:  Dezvoltarea capacităţii instituţionale a UMFIH pentru susţinerea activităţii CDI în medicina de precizie – prof. dr. Cristina Adela Iuga

D7: NEXTMED:  Educaţie medicală performantă, garanţie pentru viitorul profesional – prof. dr. Carmen Mihaela Mihu.

 


Adaugati un comentariu


 

*