UMF Cluj și-a stabilit Planul Strategic de Dezvoltare pentru următorii patru ani

14 mai 2020 | 0 comentarii |

Acesta a fost propus de noua conducere a universității și a fost aprobat în ședința din luna aprilie a Senatului unității de învățământ superior.

 

UMF Cluj

După alegerile academice de la finele anului trecut, în urma cărora a fost desemnată o nouă conducere la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) din Cluj, echipa managerială condusă de rectorul Anca Buzoianu a prezentat propriul program strategic de dezvoltare pentru actualul mandat, care expiră în 2024.

Planul Strategic de Dezvoltare al UMF Cluj pentru perioada 2020-2024 a fost prezentat Senatului universității și a fost adoptat în ședința pe luna aprilie, moment de la care a fost demarată și implementarea sa.

Principalele provocări cu care se confruntă în prezent învăţământul superior medical şi farmaceutic sunt necesitatea adaptării educaţiei medico-farmaceutice la cerinţele moderne ale serviciilor de sănătate, intensificarea concurenţei între instituţiile de învăţământ superior de profil, caracterul limitat al resurselor publice de finanţare şi dezechilibrul între alocaţia bugetară şi costul real al pregătirii studentului, competiţia interuniversitară pentru obţinerea de finanţări suplimentare şi diferenţiate în funcţie de performanţa ştiinţifică, scăderea demografică constantă a populaţiei şcolare şi mai ales, migrarea cadrelor didactice spre sectorul sanitar, din cauza diferențelor salariale. Configurarea priorităţilor strategice a avut în vedere cele menţionate mai sus şi a stabilit direcţiile de acţiune pentru mandatul 2020-2024” a declarat în acest sens nul rector al UMF Cluj.

 

Prof. dr. Anca Buzoianu

În acest sens, activitatea educațională a universității se va axa în următorii patru ani pe internaţionalizare, educaţie interprofesională şi învăţarea pe tot parcursul vieţi. Astfel, printre obiectivele stabilite în acest sens de noua conducere și se numără remodelarea curriculei, cu dezvoltarea accentuată a laturii practice a pregătirii studenţilor, standardizarea evaluării acestora, pregătirea calitativă şi pragmatică a rezidenţilor şi crearea unei noi dimensiuni a învăţământului postuniversitar prin e-learning şi blended-learning.

Cercetarea ştiinţifică reprezintă o componentă de bază în misiunea universităţii noastre, inclusă în categoria universităţilor de cercetare avansată. Strategia de dezvoltare a cercetării se fundamentează pe câteva elemente simple şi solide: relevanţa internaţională, transdisciplinaritatea, stimularea competiţiei, dezvoltarea resurselor umane specializate în cercetare şi a infrastructurii dedicate. De asemenea, dorim să promovăm cercetarea în rândul studenţilor şi să îi stimulăm cu granturi de cercetare pe cei performanţi, sperăm să câştigăm cât mai multe proiecte ştiinţifice de cercetare, urmărind dezvoltarea de noi colaborări şi parteneriate interne şi internaţionale cu entităţi de cercetare consacrate. Şcoala doctorală, motorul cercetării ştiinţifice, va contribui la consolidarea poziţiei de lider în cercetarea ştiinţifică din România, prin formarea de poli de competenţă, cunoaştere şi competitivitate”, a mai declarat rectorul universități clujene.

În ceea ce privește internaționalizarea și interculturalitatea, prof.univ. dr. Anca Buzoianu spune că UMF Cluj se bucură deja de o reputație internațională în acest sens, câștigată pe parcursul ultimilor 20 de ani, ceea ce atrage anual noi studenți din peste 50 de țări din întreaga lume.

 

Pentru a menține și a îmbunătăți această reputație, universitatea va continua parteneriatele strategice deja existente și va iniția noi colaborări internaţionale, în scopul dezvoltării mobilităţilor pentru studenţi şi profesori și al schimburilor de bune practici, având ca finalitate îmbunătăţirea pregătirii profesionale a absolvenţilor şi a calităţii actului medical.

Planul de dezvoltare include și o strategie de resurse umane, care se bazează pe sprijinirea excelenţei individuale, elaborarea de măsuri pentru creşterea atractivităţii carierei didactice medicale, oferirea de proiecte de dezvoltare personală prin crearea de trasee de carieră previzibile și, nu în ultimul rând, pe recompensarea performanţei.

În ceea ce priveşte managementul organizaţional, intenţionăm adaptarea şi modernizarea activităţii administrative, prin dezvoltarea şi reorganizarea bazei materiale, eficientizarea aparatului administrativ, digitalizarea proceselor administrative, modernizarea comunicării şi dezvoltarea unui sistem informatic integrat. Pe lângă autonomia universitară şi libertatea academică, valorile fundamentale pe care şi le asumă comunitatea academică a UMF Cluj sunt profesionalismul, onestitatea, responsabilitatea, implicarea, transparenţa, egalitatea de şanse şi meritocraţia” a mai declarat prof.univ.dr. Anca Buzoianu.

 


Adaugati un comentariu


 

*