UMF Cluj vine în sprijinul studenților din medii defavorizate

29 ianuarie 2021 | 0 comentarii |

Aceștia beneficiază de burse și consiliere în cadrul unui proiect care are ca scop revenirea abandonului universitar în cazul studenților care au dificultăți în a-și continua studiile.

 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a anunțat implementarea unui proiect susținut de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, care are ca obiective principale creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior, precum şi corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii.

În cadrul proiectului denumit MEDWORK se dorește acordarea de sprijin studenților facultăți care au situații personale dificile, din cauza cărora ar putea fi nevoiți la un moment dat să își abandoneze studiile universitare. Este vorba de studenți din medii defavorizate, cu o situație materială precară sau situații familiale deosebite, care fac față cu greu cheltuielilor necesare continuării studiilor. Astfel, până la acest moment, 72 de studenți din cadrul universității clujene au primit burse de câte 800 de lei, în cadrul proiectului de sprijin.

Totodată, universitatea a investit şi în îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi dezvoltare personală, prin elaborarea de materiale de consiliere axate pe competenţe transversale pentru 100 de studenţi cu situaţie materială dificilă sau cu probleme de sănătate.

 

În acest scop, s-au organizat două sesiuni de training, în care au fost abordate subiecte precum gestionarea eficientă a stresului, strategii de luare a deciziilor, managementul timpului, creşterea încrederii de sine şi comunicare asertivă. De asemenea, s-a oferit consiliere personalizată pentru studenţii aflaţi în situaţii de risc de abandon în contextul pandemic actual, aceştia fiind identificaţi prin evaluarea on-line a nivelului de adaptare la cerinţele mediului de studiu universitar.

Tot prin acest proiect a fost finalizată o analiză privind inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii a serviciilor de sănătate, iar o echipă de cadre didactice cu expertiză internaţională a contribuit la corelarea mai bună a specializărilor universităţii cu cerinţele angajatorilor.

 

Prof. dr. Anca Buzianu

Rectorul UMF Cluj, prof dr. Anca Buzoianu, a declarat că, odată admiși în cadrul universități, foarte puțini studenți își abandonează studiile, iar cei care o fac, sunt cei care nu reușesc să facă față programului și volumului de studiu.

Ne-am implicat în acest proiect cu scopul de a elabora o strategie prin care toţi tinerii din cadrul universităţii noastre să poată finaliza studiile, fără a întâmpina vreo barieră de natură economică sau socială. Odată admişi la UMF Cluj, foarte puţini studenţi aleg să renunţe la studii, şi de obicei o fac cei care nu reuşesc să ţină pasul cu programul şi volumul de studiu. Ar fi păcat ca un student bun, care şi-a ales această vocaţie din pasiune, să nu-şi poată finaliza studiile din motive materiale. Sperăm că acest program va face o diferenţă pentru studenţii noştri, le va da mai multă încredere şi îi va ajuta să îşi poată finaliza parcursul educaţional şi să se integreze cu uşurinţă pe piaţa muncii, după absolvire”, a declarat rectorul UMF, care este și directorul acestui proiect.

UMF „Iuliu Hațieganu” se clasează pe locul 8 la nivel național și pe locul 1.694 la nivel internațional, între cele aproape 12.000 de instituții de învățământ superior incluse în clasamentul Webometrics, în urma unei selecții realizate asupra a aproximativ 30.000 de universități din întreaga lume.

 


Adaugati un comentariu


 

*