Valabilitatea certificatului verde UE se prelungește până la 31 decembrie 2022

3 februarie 2022 | 0 comentarii |

România va aplica aceleași reglementări ca toate țările UE privind certificatul de vaccinare COVID, care pentru persoanele vaccinate cu doza booster își va mări valabilitatea până la sfârșitul acestui an.

 

Guvernul a aprobat în ședința de miercuri, 3 februarie, Ordonanța de Urgență privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19.

Conform actului normativ, în România se vor aplica aceleași reglementări ca în celelalte state membre pentru călătoriile în cadrul Uniunii Europene, Spatiul Economic European (SEE) și Confederația Elvețiană, unde certificatul de vaccinare este recunoscut doar după efectuarea dozei booster, după 270 de zile de la vaccinarea completă.

În același timp se prelungește perioada de valabilitate a certificatelor digitale UE privind COVID-19, de la 30 iunie 2022 (în prezent), până la 31 decembrie 2022 și se va elibera, la cerere, un nou certificat, după fiecare doză suplimentară de vaccin efectuată.

Persoanele eligibile pentru a primi un certificat digital de vaccinare pentru toate dozele efectuate, emis de statul român sunt: cetătenii români care au efectuat cel puțin o doză de vaccin în România; cetățenii Uniunii Europene și ai Spațiului Economic European care au efectuat cel puțin o doză de vaccin din schema completă în România; cetățenii români și membrii de familie ai acestora vaccinați în state terțe, cu un vaccin din lista vaccinurilor acceptate de către România; resortisanții cu drept de ședere legală pe teritoriul României și membrii de familie ai acestora, precum și beneficiarii art. 50 TUE, vaccinați cu un vaccin din lista vaccinurilor acceptate de România.

Ordonanța de Urgență prin care se modifică și completează OUG nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România aduce mai multe completări care vizează mecanismul de completare a Formularului digital de intrare în România (PLF).

Astfel, pentru identificarea contacților unei persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 și pentru prevenirea expunerii persoanelor la COVID-19, documentul prevede creșterea termenului în care o persoană are obligația de a completa Formularul digital de intrare în România de la 24 de ore la cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României.

Obligația persoanelor de a completa formularul nu este considerată a fi îndeplinită în cazul introducerii în formular date de identitate eronate sau incomplete.

Prin excepție, pentru minori și persoanele lipsite de capacitate de exercițiu (ex. minori, persoane cu handicap), obligația de a completa formularul revine părinților, tutorelui sau reprezentantului legal.

 

Noua OUG prevede și unele categorii de personal exceptate, care vor avea obligația de a completa formularul, o singură dată la intrarea în România, prin bifarea opțiunii „personal exceptat” de pe formular: Piloții de aeronave și personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă și personalul feroviar; Conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, precum și conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane; Personalul navigant maritim și fluvial, precum și personalul de deservire a platformelor maritime; personalul navigant îmbarcat la bordul navelor, elicopterelor și personalul de deservire a platformelor maritime situate în zona economică exclusivă a României și care nu se deplasează pe teritoriul altui stat;c) polițiștii care participă la misiuni de aducere în România, sub escortă, a persoanelor urmărite internațional și a celor transferate în vederea continuării executării pedepsei cu închisoarea în conformitate cu prevederile Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare; personalul implicat în executarea misiunilor de transport pacienți ai serviciului medical la și din unități sanitare aflate în afara teritoriului României; Persoanele în vederea deplasării la locul de muncă tranzitează frontiera de stat cel puțin o data în 24 de ore.

 

O altă modificare se referă la datele cu caracter personal care sunt stocate pe o perioadă de 6 luni de la data completării formularului. La expirarea perioadei de 6 luni, datele cu caracter personal aferente fiecărui formular sunt șterse automat, prin utilizarea unor proceduri ireversibile.

S-a mai reglementat și posibilitatea ca plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii să se depună la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București emitentă a procesului verbal.

De asemenea, valoarea contravențiilor care pot fi aplicate pentru nerespectarea obligațiilor ce revin fiecărei persoane la completarea PLF a scăzut de la intervalul 500 lei – 3000 lei, la 2000-3000 lei.


Adaugati un comentariu


 

*