14 candidați se „bat” pe un post de referent debutant la Spitalul Săpoca

14 mai 2021 | 0 comentarii |

Tot în această lună, unitatea medicală a scos la concurs un post de spălătoreasă și unul de îngrijitoare.

 

Concurență acerbă pe un post de referent debutant în cadrul Compartimentului „Relații cu publicul”, post contractual de execuție pe perioadă nedeterminată, în cadrul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca.

Nu mai puțin de 14 cadidați s-au înscris și au fost admiși în urma probei de selecție a dosarelor, în vederea participării la concursul care le oferă posibilitatea să ocupe postul asimilat celui de „asistent manager”, anunțat de unitatea medicală la finalul lunii trecute.

În data de 20 mai vor susține proba scrisă, iar a doua zi se vor afișa rezultatele. Cei care vor trece cu bine de această probă vor mai susține o probă practică în data de 25 mai, iar cei care vor fi admiși vor susține în data de 28 mai, proba finală, a interviului, care va fi decisivă pentru desemnarea câștigătorului.

Rezultatele finale vor fi afișate în data de 2 iunie, după care, în cazul în care vor exista mai mulți candidați cu medie de admitere, cel care va obține cel mai bun rezultat va fi și angajat.

 

În perioada următoare, Spitalul Săpoca organizează concurs și pentru ocuparea a două posturi de îngrijitoare în cadrul Secției Psihiatrie III – art. 110 C.P. Săpoca, respectiv, de spălătoreasă pentru Secția exterioară Ojasca.

Dosarele de înscriere la concurs se depun online, pe adresa runos@hsapoca.ro, a Compartimentului de Resurse Umane al spitalului, până pe data de 26 mai, ora 16.00, iar pe 27 mai se va anunța rezultatul selecției.

Până pe 31 mai se vor rezolva eventualele contestații, care se pot depune în cursul zilei de 27 mai, iar candidații care sunt admiși vor susține proba scrisă în data de 8 iunie, la ora 10.00, la sediul unității medicale.

Rezultatele probei scrise se vor afișa în ziua imediat următoare, iar cei nemulțumiți au la dispoziție încă o zi pentru a depune contestații.

Candidații admiși după proba scrisă vor susține un interviu în ziua de 14 iunie, la ora 10.00, iar rezultatele finale vor fi făcute publice după rezolvarea eventualelor contestații, la data de 16 iunie.

 

În vederea participării la concurs, dosarele de înscriere trebuie să conțină, în mod obligatoriu, conform legislației în vigoare, o cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității medicale; copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identotatea (după caz); copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă anumite specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului; copii ale carnetului de muncă sau, după caz, adeverințelor care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (originalul cazierului va fi depus la dosar până cel târziu la data desfășurării primei probe); adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de o unitate medicală acreditată, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel milt 6 luni înaintea concursului; curriculum vitae.

Detalii despre concurs, bibliografie și fișa postului au fost postate pe site-ul Spitalului  de Psihatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpca.

 


Categorii: Actual, Jobs, Spitale, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*