Buzoienii, invitați să se implice într-un proiect civic pentru o viață mai sănătoasă

Proiectul se derulează și în alte trei județe, precum și în Sectorul 1 al Capitalei, iar cetățenii trebuie să completeze un chestionar cu prioritățile pe care ar trebui să le aibă în vedere administrațiile locale din fiecare zonă în parte.

 

Fundația Comunitară Buzău s-a alăturat unui proiect derulat de Centrul Român de Politici Europene, care își propune stabilirea unei liste de priorități pentru administrațiile locale, realizată la sugestia locuitorilor din patru județe și al locuitorilor din Sectorul 1 al Capitalei. Proiectul se numește „Activism civic în practică – sprijin pentru cetățenii activi în susținerea unor servicii publice eficiente și transparente la nivel local”, în afară de Buzău și Sectorul 1, se mai derulează în județele Timiș, Caraș Severin și Vâlcea. În fiecare din aceste județe, membrii Fundațiilor Comunitare au realizat documentări și s-au consultat cu experți din diferite domenii, reprezentanți ai grupurilor civice și ai administrațiilor locale, întocmind liste de priorități specifice pentru fiecare zonă în parte.

La Buzău au fost stabilite 9 priorități, care au fost incluse într-un chestionar, iar implicarea buzoienilor în proiect constă în completarea acestui chestionar evaluând importanța fiecăreia dintre priorități. În funcție de voturile cetățenilor, va fi alcătuit un top al acestor priorități, iar lista va fi înaintată autorităților administrației locale.

 

Deși niciuna dintre prioritățile identificate la nivelul județului Buzău nu se referă strict la domeniul Sănătății, o parte dintre ele pot contribui la reducerea riscurilor apariției nor boli, dar și la dezvoltarea unui stil de viață sănătos pentru locuitorii județului. Astfel, una dintre priorități se referă la dezvoltarea infrastructurii județene pentru transportul verde, mai exact la adaptarea și modernizarea infrastructurii din și dintre cele două municipii ale județului, pentru încurajarea transportului ecologic în orașe și spre zonele limitrofe. Evident că asta ar duce la reducerea poluării, implicit a riscurilor pentru sănătate pe care aceasta le presupune.O altă problemă se referă la colectarea și managementul deșeurilor, în condițiile în care doar în 15 comune din totalul de 82 există colectare selectivă a deșeurilor, dar sunt și localități fără serviciu de salubrizare.

De asemenea, buzoienii sunt invitați să evalueze și importanța creșterii calității spațiului verde și amenajarea de noi spații verzi. „Propunem un plan de acțiune asumat la nivel județean pentru creșterea calității și cantității spațiului verde din zonele cu densitate urbană mare, întreținere și reabilitare spații verzi și parcuri, identificarea localităților și zonelor cu acces limitat la spațiul verde și amenajarea de noi zone verzi” spun promotorii proiectului la nivel județean.

 

O altă prioritate importantă pentru dezvoltarea unui stil de viață sănătos este și inițierea unui program de promovare a sportului la nivel județean. „Lipsa educației pentru sport și viață sănătoasă are directă legătură cu slaba dezvoltare a infrastructurii sportive destinată cetățenilor. Facilitățile puse la dispoziție de autorități sunt puțin folosite. Propunem un plan de acțiune de încurajare a sportului și program pentru crearea de noi facilități: reamenajarea și crearea de baze sportive pentru publicul larg, deschiderea terenurilor de sport ale școlilor în afara orelor de curs, identificarea de noi spații adaptate pentru sport” mai spun reprezentații Fundației Comunitare Buzău.

Fiecare din cele 9 propuneri incluse în chestionar poate fi evaluată pe o scară de la 1 la 5, în ordinea importanței, iar lista realizată în funcție de voturile cetățenilor va fi înmânată administrațiilor locale. „Lansăm prin acest sondaj și un nou mod de lucru pentru administrațiile locale. Nevoile cetățenilor trebuie să se afle cât mai sus în agenda decidenților publici, iar transparența și prioritizarea investițiilor în funcție de nevoi reale să fie regula. Este un exercițiu pentru cetățeni, pentru a vedea că, prin implicare, cu plan, cu aliați, cu consultare lucrurile se pot schimba. Este un exercițiu și pentru administrațiile locale în consultarea cetățenilor atât timp cât deciziile de investiții au la bază nevoi și priorități ale cetățenilor. Acest sondaj ne va arăta și ceea ce vor cetățenii și consideră important și urgent, în județul lor, și modul în care bugetul local este investit” se mai arată într-un comunicat al organizației.

 


Adaugati un comentariu


 

*