Confuzia despre pensionarea medicilor, lămurită în Comisia de Dialog Social

18 august 2021 | 0 comentarii |

Federația Sanitas din România anunță că, după discuțiile de miercuri, din Comisia de dialog social de la nivelul Ministerului Sănătății, s-a lămurit faptul că medicii se vor putea pensiona în continuare la vârsta general valabilă, prevăzută de lege.

 

Sursă: Sanitas

Informația potrivit căreia vârsta de pensionare a medicilor se va prelungi până la 67 de ani printr-un proiect de modificare a Legii 95/2006, a dat multă apă la moară jurnaliștilor și chiar multor persoane din domeniul medical și mai ales sindicatelor, care fie nu au citit cu atenție și până la capă proiectul propus de Ministerul Sănătății, fie au mai găsit un motiv de a deturna atenția publică de la probleme importante sau de a specula lucrurile într-o direcție sau alta, după interes.

Cea mai vehementă reacție au avut-o, pe 10 august, sindicaliștii de la Sanitas, care au susținut sus și tare că „Guvernul dorește ca medicii să se pensioneze la 67 de ani!” și că aceasta „este prima dovadă a faptului că, treptat, se pregătește creșterea vârstei de pensionare pentru toate categoriile de salariați”. Afirmația venea însă în contradicție chiar cu imaginea cu Articolul 391(1) în care se făcea referire la acest aspect, postată pe pagina sa de Facebook chiar de Sanitas, unde scrie negru pe alb că „Medicii de pensionează, la cerere, la vârsta de 67 de ani, indiferent de sex. Cererea privind menținerea în activitate până la împlinirea vârstei de 67 de ani se depune, de către medic, la unitatea angajatoare, cu cel puțin 3 luni înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare...” și nu că ar fi obligați să profeseze până la această vârstă.

Desigur, o parte a presei a luat „ce i s-a servit”, fără a verifica mesajul, așa cum cere deontologia profesională, dar și o parte din medici s-a agitat pe rețelele de socializare, fără a citi legea, unde scria clar că este doar o opțiune și nu o obligativitate, deși alții au arătat cum stau lucrurile, de fapt…

Așteptările reale ale medicilor sunt ca vârsta lor de pensionare să scadă prin recunoașterea CIM-urilor cu timp parțial de lucru, ca vechime în muncă. În opinia noastră, desfășurarea activității peste limita standard de vârstă trebuie să rămână o opțiune personală!”, au afirmat reprezentanții Federației Sanitas.

 

Astăzi, ca să-și adjudece, probabil, un succes în negocierile cu Guvernul, Sanitas a transmis că „după discuțiile din Comisia de dialog social de la nivelul Ministerului Sănătății, de astăzi, 18 August, a fost modificat proiectul de OUG pentru modificarea Legii 95/2006, în sensul că medicii se vor putea pensiona în continuare la vârsta general valabilă, prevăzută de lege, depășirea acesteia fiind o opțiune personală”. Adică… nici măcar nu-i „aceeași Mărie cu altă pălărie”, ci Măria este aceeași, pălăria este aceeași, dar a fost întoarsă puțin funda, puțin mai spre stânga… sau spre dreapta, depinde din ce parte privești.

Astăzi, Federația Sanitas scrie că articolul 391 se modifică (sic!) și va avea următorul cuprins:

,,Art. 391 (1) Medicii se pensionează în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Medicii îşi pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, până la împlinirea vârstei de 67 de ani, indiferent de sex, cu aprobarea managerului. Cererea privind menţinerea în activitate până la împlinirea vârstei de 67 de ani se depune, de către medic, la unitatea angajatoare, cu cel puţin 3 luni înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) În unităţile sanitare publice, medicii membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare ai Academiei Române şi ai Academiei de Ştiinţe Medicale, cetăţeni români, profesorii universitari şi cercetătorii ştiinţifici gradul I, doctorii în ştiinţe medicale, care desfăşoară activităţi medicale continuă, la cerere, activitatea medicală până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Peste această vârstă medicii, membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare ai Academiei de Ştiinţe Medicale, cetăţeni români pot fi menţinuţi în activitate conform dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale, cu modificările şi completările ulterioare. De acelaşi drept pot beneficia şi medicii, membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare ai Academiei Române, cetăţeni români.

(4) Medicii care au depăşit limita de vârstă prevăzută la alin. (2) pot profesa în continuare în unităţi sanitare private. Desfăşurarea activităţii se face în baza certificatului de membru şi a avizului anual al CMR, eliberat pe baza certificatului de sănătate şi a asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv.

(5) În cazul unităţilor sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical, precum şi al unităţilor sanitare publice aflate în zone defavorizate, medicii îşi pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, la propunerea unităţii sanitare publice, cu avizul anual al CMR, prin colegiile teritoriale judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti şi cu aprobarea ordonatorului principal de credite, până la ocuparea posturilor prin concurs.

(6) Medicii deţinuţi sau internaţi din motive politice, aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi menţinuţi, la cerere, în activitatea profesională, pe baza certificatului anual de sănătate. Aceste prevederi se aplică şi medicilor care, din motive politice, au fost obligaţi să îşi întrerupă studiile o anumită perioadă, obţinându-şi licenţa cu întârziere, ori celor care au fost împiedicaţi sa îşi reia activitatea profesională.

(7) Medicii care au împlinit vârsta de pensionare prevăzută la alin. (2) nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii, al ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, al autorităţilor de sănătate publică, al CNAS, al caselor judeţene de asigurări de sănătate şi a municipiului Bucureşti, precum şi în cadrul spitalelor publice şi al oricărei alte unităţi sanitare publice.

Prin excepţie de la prevederile alin. (2) și alin.(3), medicii care îşi desfăşoară activitatea în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, îşi pot continua activitatea, după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi de CMR, prin colegiile judeţene ale medicilor sau al municipiului Bucureşti, pe baza certificatului de sănătate. Necesitatea prelungirii activităţii se stabileşte de către o comisie organizată la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, alcătuită din: un reprezentant al casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti; un reprezentant al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti; un reprezentant al colegiului judeţean al medicilor sau al municipiului Bucureşti”, potrivit Sanitas.

 


Adaugati un comentariu


 

*