DGASPC Buzău caută asistenți maternali profesioniști pentru a pune în aplicare un proiect de peste 5 milioane de lei

Aceștia vor fi cooptați într-un proiect cu finanțare europeană menit să asigure tranziția de la servicii de îngrijire instituționalizate către servicii la nivelul comunității.

 

În cursul zilei de astăzi, DGASPC Buzău a demarat cel de-al treilea proiect cu finanțare europeană, într-un interval de timp foarte scurt. De această dată este vorba de un program pe trei ani, al cărui obiectiv principal este asigurarea tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizate către servicii la nivelul comunității.

Pentru atingerea acestui obiectiv principal, inițiatorii și-au fixat alte trei obiective specifice, care vor fi puse în practică pe parcursul derulării proiectului. Unul dintre ele vizează  dezvoltarea rețelei de asistenți maternali profesioniști prin recrutarea, evaluarea și atestarea a 10 persoane interesate de aceasta profesie, iar în acest scop, tot azi a fost lansată o campanie de informare și conștientizare în vederea identificării potențialilor aspiranți, la nivelul județului.

Un alt obiectiv specific îl constituie dezvoltarea unui serviciu social de îngrijire de zi în comunitate, organizat ca și centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, cu o capacitate de 90 de beneficiari. Nu în ultimul rând, dezvoltarea unui serviciu social de tip rezidențial în cadrul a 4 case de tip familial pentru 48 copii și tineri, actuali beneficiari de măsură de protecție în cadrul Centrului rezidențial pentru copilul cu handicap sever nr. 9 Buzău, reprezintă cea de-a treia țintă ce se dorește atinsă în cadrul proiectului.

 

DGASPC Buzau

Valoarea totală a proiectului lansat astăzi de DGASPC Buzău este de 5.301.608 lei, sumă ce va fi asigurată în cuantum de 98% din fonduri europene, iar diferența de 2%, adică 106.032 de lei, va fi suportată din bugetul Consiliului Județean.

În urma implementări acestui nou proiect vor fi organizate cursuri anuale de formare continuă pentru 10 asistență maternali profesioniști angajați, dintre care 5 din mediul rural, precum și o campanie de conștientizare și sensibilizare a populației pentru promovarea serviciului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități.

Totodată, 12 ateliere vor fi organizate pentru dezvoltarea abilităților de viață independentă, la care vor participa serii de cate 12 copii și tineri din grupul țintă si persoanele de referință ale acestora, precum și experți implementare – asistent social și psiholog.

 

De asemenea, 10 copii vor beneficia de măsura de protecție la asistent maternal profesionist, prin tranziția de la Centrul rezidențial pentru copilul cu handicap sever nr. 9 Buzău. În acest scop va fi dezvoltat un serviciu social tip centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, împreună cu un serviciu social de tip rezidențial, furnizat în cadrul a 4 case de tip familial.

Reprezentanții DGASPC mai spun că proiectul urmărește și reducerea riscului separării de familie, pentru un număr de 42 de copii cu dizabilități, care beneficiază de servicii dezvoltate în cadrul centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități un număr redus de copii și tineri cu vârsta de până la 18 ani instituționalizați în Centrul rezidențial pentru copilul cu handicap sever nr. 9 Buzău – de la 83 la momentul realizării planului de închidere a centrului la 48 la momentul tranziției către serviciul rezidențial ce va fi furnizat în cadrul caselor de tip familial.

 


Adaugati un comentariu


 

*