Modificări privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali și moaşe

16 iunie 2022 | 0 comentarii |

Proiectul de ordin, care modifică Ordinul ministrului Sănătății nr.1137/2018, solicitat de O.A.M.G.M.A.M.R. a fost publicat de Ministerul Sănătății în transparență decizională.

 

La solicitarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), Ministerul Sănătății a modificat și completat metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr.1137/2018, iar actul normativ a fost publicat în transparență decizională.

Potrivit referatului de aprobare, modificările se impun ca urmare a faptului că au fost aduse „o serie de modificări în metodologia actuală, ca urmare a intervenirii unor modificări legislative, a necesitații corelării cu prevederile Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal precum și pentru o mai buna reglementare a modalității de organizare a examenului de grad principal”.

Conform legii, OAMGMAMR organizează examenul de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali şi emite certificatele de grad principal candidaţilor care au promovat acest examen.

Proiectul care modifică Ordinul ministrului Sănătății nr.1137/2018 a fost publicat de Ministerul Sănătății în transparență decizională, iar pana la data de 25 iulie se pot formula și transmite la adresa:propuneri@ms.ro, observații și propuneri, de către cei interesați.

 

Modificările propuse au ca scop reglemenatrea, în principal, a următoarelor aspecte:

• reglementarea posibilității de anonimizare a numelui și a prenumelui candidaților, ca măsură de protecție a datelor cu caracter personal;

• desemnarea de observatori la examenul de grad principal la nivelul filialelor OAMGMAMR;

• modificarea termenului de analiza a dosarelor de înscrire a candidaților (de la trei la cinci zile);

• modificarea perioadei de exercitare a profesiei în regim de voluntariat care se va lua în calcul la stabilirea experienței profesionale, de la cinci ani la maxim un an;

• modificarea duratei de desfășurare a testului grilă (de la două ore la trei ore);

• introducerea unui model de cerere pentru înscrirea la examenul de grad principal;

• încasarea taxei de participare la examen de către filialele OAMGMAMR.

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal se elaborează de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi se aprobă prin ordin al ministrului Sănătăţii.

 

 


Adaugati un comentariu


 

*