Punctajul minim de promovare la intrarea în rezidențiat urcă la 65 la sută

7 octombrie 2022 | 0 comentarii |

Ministerul Sănătății modifică punctajul minim de admitere în rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, de la 60% la 65% din punctajul maxim realizat la nivel naţional. 

 

Concursul național de intrare în Rezidentiatul pe post și pe loc, în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie se va desfășura duminică, 20 octombrie 2022, în condiții diferite față de anii trecuți, în ceea ce privește metodologia de organizare. Proiectului de Ordin a fost publicat de Ministerul Sănătății și urmează ă fie semnat de miniștrii Dănătății și Edcației, Alexandru Rafila și Ligia Deca. Principala modificare regăsită în Metodologia de desfășurare a examenului este creșterea pragului minim de admitere, de la 60% la 65% din puctajul minim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, ceea ce însemană că anul acesta, candidații trebuie să răspundă corect la 130 de întrebări din testul grilă, față de 120 cât era până acum.

În referatul de aprobare al ordinului de ministru se menționează că motivul creșterii pragului peste care un candidat este considerat admis este că sunt „prea mulți absolvenți pentru câte locuri sunt la Rezidențiat” și are ca scop „ridicarea nivelului de selecție a candidaților, mai ales în contextul în care cifrele de școlarizare pentru domeniul medicină dentară și respectiv domeniul farmacie, vor fi în corelație cu capacitatea de pregătire disponibilă comunicată de instituţiile de învăţământ superior cu profil medical acreditate, capacitate care este mai mică decât numărul absolvenților promoției anului în curs”.

 

Decizia de majorare a punctajului minim de promovare a concursului de admitere în rezidențiat a fost luată în luna septembrie, împreună cu rectorii universităților de medicină și farmacie din București, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara, cu care Ministerul Sănătății va încheia contracte „în baza cărora se stabilesc atât obligaţiile şi responsabilităţile părţilor, cât şi sumele ocazionate de cheltuielile de organizare şi desfăşurare, suportate din taxa de înscriere la concurs”.

Ministerul Sănătății spune că în promoția 2022 sunt, în total, 5.889 de absolvenți: 3.627 la Medicină, 1.241 la Medicină dentară și 1.021 la Farmacie. Anul trecut, Ministerul Sănătății avea obligația să asigure, pentru toate cele trei domenii de concurs, o cifră de școlarizare egală cu numărul de absolvenți din 2021, dar pe 23 iunie anul acesta, prevederea s-a modificat, așa că 889 dintre absolvenții din 2022, la care se adaugă și cei din promoțiile anterioare care nu au intrat în anii trecuți dar pot și au dreptul să candideze pe locurile de la Rezidențiat din acest an, vor îngroșa rândul șomerilor sau se vor reorienta către o altă carieră, în ciuda faptului că România se confruntă cu o criză majoră de medici.

Înscrierile pentru concurs se fac prin direcţiile de sănătate publică sau prin ministerele cu reţea sanitară proprie, ca și în anii precedenți.

 

Concursul se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore.

Alegerea unui loc sau post este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de promovare de 65% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu”, iar „ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare naţională pentru fiecare domeniu”, prevede noua metodologie.

Moua metodologia mai prevede că, în ziua examenului, toate universitățile de medicină suspendă activitatea siteurilor lor „din motive de securitate cibernetică”. Anul trecut era mențiunea că „pot să își suspende”.

Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România au lansat sâmbătă seara o consultare publică în rândul studenților și al tinerilor rezidenți pentru a afla părerea lor despre creșterea pragului de promovare a Examenului de Rezidențiat, precum și efectele pe care această creștere le-ar putea avea asupra evoluției lor profesionale.

 

În specialităţile considerate deficitare se va organiza rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, în 21 noiembrie: anestezie şi terapie intensivă, boli infecţioase, cardiologie pediatrică, chirurgie cardiovasculară, chirurgie pediatrică, chirurgie toracică, chirurgie vasculară, epidemiologie, expertiză medicală a capacităţii de muncă, gastroenterologie pediatrică, hematologie, igienă, medicină nucleară, medicină de urgenţă, medicină de laborator, microbiologie medicală, nefrologie pediatrică, neonatologie, neurologie pediatrică, oncologie medicală, ortopedie pediatrică, oncologie şi hematologie pediatrică, pediatrie, pneumologie, pneumologie pediatrică, radiologie-imagistică medicală, radioterapie şi sănătate publică şi management.

Candidaţii posesori ai diplomei de medic obţinute în România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum şi candidaţii din Republica Moldova, absolvenţi cu diplomă de licenţă obţinută în ultimii 5 ani la Universitatea de Medicină şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu» din Chişinău pentru locurile fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, oferite românilor de pretutindeni de către Ministerul Educaţiei, conform Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, susţin concursul în aceleaşi condiţii precum cetăţenii români, însă concurează pe locurile publicate de acest minister, care le va distribui pe centrele universitare”, mai prevede metodologia.

 

Tematicile concursului de admitere în rezidenţiat şi bibliografia aferentă sunt diferite, pe domenii. Acestea sunt avizate de către Colegiul Medicilor din România, de către Colegiul Medicilor Stomatologi din România, respectiv de către Colegiul Farmaciştilor din România, sunt aprobate de către ministrul sănătăţii şi pot fi accesate pe pagina de internet rezidentiat.ms.ro şi pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie din România.

În data de 20 noiembrie 2022, ora 8,30, reprezentanţii comisiilor locale de rezidenţiat, însoţiţi de personal de pază (cel puţin un reprezentant al comisiei locale de rezidenţiat şi un jandarm pentru fiecare maşină de transport), se vor prezenta la sediul securizat la care au fost multiplicate caietele cu întrebările de concurs pentru a ridica sacii sigilaţi cu pachetele sigilate în care se află caietele cu întrebări. Aceştia vor fi predaţi sub semnătură reprezentanţilor comisiei locale desemnaţi să răspundă de sediul de concurs.

 

Ministerul Sănătăţii va centraliza listele cu candidaţii şi le va defalca pe centre universitare, conform opţiunii candidaţilor. Până la data de 2 noiembrie 2022, Ministerul Sănătăţii va comunica universităţilor de medicină şi farmacie numărul de candidaţi pentru fiecare domeniu din centrul universitar respectiv, urmând ca, până la data de 3 noiembrie 2022, să transmită în format electronic listele nominale ale acestor candidaţi.

Listele cu candidaţii admişi în concurs, pe centre universitare şi domenii, se afişează pe site-ul rezidentiat.ms.ro la data de 3 noiembrie 2022.

În situaţia în care un candidat constată o eroare materială (de nume, centru de concurs, domeniu etc.) în listele prevăzute la alin. (4), va sesiza acest lucru până cel târziu la data de 8 noiembrie 2022, ora 14,00, direcţiei de sănătate publică, respectiv ministerului cu reţea sanitară proprie unde a depus dosarul de concurs, pentru a se opera corecţia necesară.

La data de 17 noiembrie 2022, candidaţii pot afla sala şi ora începerii probei de concurs vizitând paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie sau site-ul rezidentiat.ms.ro.

Cu cel puţin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se afişează lista candidaţilor repartizaţi în sala respectivă.

 

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face prin teleconferinţă, pe baza punctajului şi a clasificărilor anunţate, în 3 zile consecutive, stabilite de comun acord între Ministerul Sănătăţii şi instituţiile de învăţământ superior cu profil medical acreditate, în intervalul orar 8,30 – 20,30. Candidaţii se vor putea prezenta în unul dintre centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara. Dacă repartiţia nu se finalizează în prima zi, respectiv în cea de-a doua sau în cea de-a treia zi, va continua în ziua următoare în acelaşi interval orar sau, după caz, până la epuizarea locurilor/posturilor publicate la concurs sau a candidaţilor care au drept de a alege un loc/post. Locurile şi posturile rămase disponibile se vor afişa pe pagina de internet la sfârşitul fiecărei zile de repartiţie. În urma alegerii locului/postului şi a centrului de pregătire în specialitate se vor înainta Ministerului Sănătăţii listele nominale, inclusiv în format electronic, privind locurile/posturile, specialităţile şi centrele alese şi procesele-verbale ale sesiunii de alegeri (cu semnăturile candidaţilor), în termen de 3 zile lucrătoare.

 


Adaugati un comentariu


 

*