Rămâne „bătut în cuie”: Noul Contract-Cadru aflat în dezbatere intră în vigoare la 1 iulie

28 aprilie 2021 | 0 comentarii |

Adrian Gheorghe, șeful  CNAS, promite că un nou model de Contract-Cadru va fi elaborat până la sfârșitul anului și ar putea fi aplicat în anul viitor.

 

Preşedintele CNAS a precizat că noul Contract-Cadru (CoCa) pentru perioada 2021-2022 și Normele de Aplicare, care sunt acum în transparență decizională, vor intra în vigoare la 1 iulie 2021, deși organizațiile profesionale din domeniul medical au solicitat prelungirea actualului contract, până la sfârșitul acestui an.

„Propunerile din aceste proiecte de acte normative au ca principal scop creșterea ponderii serviciilor medicale de prevenție și reprezintă primii pași în demararea procesului de inversare a piramidei serviciilor de asistență medicală, prin creșterea ponderii serviciilor acordate în medicina primară și în ambulatoriul de specialitate și reducerea internărilor nejustificate pentru cazurile medicale care ar putea fi tratate în condiții de siguranță și în ambulatoriu sau de către medicii de familie”, a declarat Adrian Gheorghe, președintele CNAS, în cadrul unei conferine de presă despre pașii necesari pentru construcția unui sistem de sănătate performant și rezilient.

Șeful CNAS a admis însă că „pandemia Covid-19 va continua să pună presiune pe resursele umane, financiare, legale și materiale ale sistemului de sănătate”, iar „această suprasolicitare oferă nu doar șansa, ci și obligația unei reajustări structurale, dar și realiste, a mecanismelor de finanțare a sănătății în România, pentru a materializa aspirația colectivă către un sistem de sănătate performant și rezilient”, a mai spus președintele CNAS.

 

Adrian Gheorghe – presedinte CNAS

Pentru a se putea realiza acest obiectiv, Gheorghe admite că este necesară elaborarea unui nou model de Contract-Cadru. Acesta va fi rezultatul colaborării CNAS cu Ministerul Sănătății și reprezentanții organizațiilor profesionale medicale, ai pacienților, ai furnizorilor de servicii și ai industriei farmaceutice. 

În viziunea șefului CNAS, noul document, care va sta la baza acordării serviciilor medicale și a contractelor pe care furnizorii acestor servicii le încheie cu instituia pe care o conduce, va pune în centru definirea, măsurarea și răsplătirea performanței, atât în promovarea sănătății cât și în tratarea bolii.

Consultările pe noul proiect vor începe în luna iulie 2021, cu termen-țintă noiembrie 2021. „Pentru a merge mai departe cu reformele în sistemul de sănătate pe care ni le dorim, cred că este nevoie de un contract-cadru modern. În acest sens, CNAS îşi asumă ca din iulie anul acesta să înceapă un proces amplu de consultare şi analiză cu toţi partenerii din sistemul de sănătate pentru a elabora un Contract-Cadru nou. Focusul acestuia va fi, din perspectiva CNAS, performanţa, respectiv definirea performanţei, măsurarea performanţei şi asigurarea condiţiilor pentru ca aceasta să fie livrată”, a explicat Adrian Gheorghe.

 

În cadrul conferinței, președintele CNAS a vorbit și despre măsurile pe care le consideră necesare pentru consolidarea unui parteneriat corect cu pacienții și cu furnizorii de servicii medicale. În acest sens, Adrian Gheorghe a anunțat că, printr-o aplicație ce va fi implementată în scurt timp, pacienții vor putea semnala situațiile în care nu le sunt respectate drepturile la solicitarea furnizării de servicii medicale. „Am sesizat o aplicare neuniformă a reglementărilor din sistem, care afectează uneori accesul pacienților la servicii medicale. Încurajăm pacienții să ne semnaleze problemele pe care le întâmpină, pentru a le putea remedia. Scopul nu este de a găsi vinovați, ci de a îndrepta erorile din sistem, care pot afecta pacienții”, a precizat Adrian Gheorghe.

În același timp, șeful CNAS promite că „pentru a veni în sprijinul furnizorilor de servicii medicale, CNAS transmite săptămânal, prin intermediul caselor de asigurări de sănătate cu care aceștia se află în contract, lista actelor normative aprobate, cu incidență în sistemul de sănătate, pe care furnizorii trebuie  să le cunoască și să le respecte”.

Tot pentru creșterea gradului de informare, Gheorghe apune că CNAS centralizează, săptămânal, petițiile și solicitările de informații de la casele de asigurări de sănătate, iar la cele mai frecvente întrebări adresate de pacienți sunt identificate reglementările insuficient cunoscute sau înțelese, iar răspunsurile sunt comunicate asociațiilor de pacienți și postate pe site-ul propriu al CNAS, la secțiunea „întrebări frecvente”, precum și pe pagina de Facebook a instituției.

 


Categorii: Actual, C.A.S., Jobs, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*