REZIDENȚIAT 2020: Examenul din noiembrie, sub semnul siguranței sanitare

6 octombrie 2020 | 0 comentarii |

Examenul va avea loc pe data de 15 noiembrie, iar începând de joi,15 ovtombrie, candidații își pot depune dosarele, însă doar prin poștă sau servicii de curierat.

 

Ministerul Sănătății a început pregătirile pentru examenul de Rezidențiat, care va avea loc peste aproximativ o lună, în data de 15 noiembrie. Ordinul de ministru a fost deja publicat în Monitorul Oficial și stabilește că examenul va avea loc în centrele universitare din Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara, iar taxa de participare este de 500 de lei.

Ordinul menționează și specialitățile deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, fiind vorba de anestezie şi terapie intensivă, boli infecţioase, cardiologie pediatrică, chirurgie cardiovasculară, chirurgie pediatrică, chirurgie toracică, chirurgie vasculară, epidemiologie, expertiză medicală a capacităţii de muncă, gastroenterologie pediatrică, hematologie, igienă, medicină nucleară, medicină de urgenţă, medicină de laborator, microbiologie medicală, nefrologie pediatrică, neonatologie, neurologie pediatrică, oncologie medicală, ortopedie pediatrică, oncologie şi hematologie pediatrică, pediatrie, pneumologie, pneumologie pediatrică, radiologie-imagistică medicală, radioterapie şi sănătate publică şi management.

Examenul va fi sub formă de test-grilă, cu 200 de întrebări, candidații au la dispoziție patru ore pentru a răspunde, iar pentru a promova, trebuie ca răspunsul să fie corect la cel puțin 60% din întrebările din grilă.

 

Peste două zile, pe 8 octombrie, se dă statul perioadei de înscrieri, iar spre deosebire de anii trecuți, dosarele nu mai pot fi depuse personal, ci vor fi trimise exclusiv prin poștă sau curier, pe adresa direcțiilor de sănătate publică sau a ministerelor cu rețea sanitară proprie. Data limită până la care pot fi depuse dosarele este 20 octombrie, inclusiv data poștei. Măsura trimiterii dosarelor prin poștă sau curier a fost luată pentru a preveni riscul răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus, în același scop, fiind stabilite și o serie de reguli de protecție sanitară pe toată perioada susținerii examenului.

Astfel, organizatorii din centrele universitare au obligația de a asigura materialele de igienă şi de protecţie sanitară necesare, atât pentru candidaţi, cât şi pentru personalul implicat în organizarea concursului. La intrarea în clădirea de concurs, candidaţilor le va fi măsurată temperatura – care nu trebuie să depăşească 37,3 grade – de către cadrul medical care va asigura asistenţa medicală pe întreaga durată a desfăşurării activităţilor. Candidaţii a căror temperatură depăşeşte acest prag vor fi conduşi de şeful de clădire, pe un traseu separat, în sala de rezervă special destinată acestor cazuri. În fiecare corp de clădire se va stabili cel puțin o sală de rezervă pentru fiecare domeniu de concurs din clădirea respectivă.

 

Începând cu ora 8.30, candidaţii pot intra în sala în care au fost repartizaţi, iar la intrare au obligaţia de a purta mască medicală. În cazul în care un candidat nu are asupra sa mască, va primi din partea organizatorilor la intrarea în clădirea de concurs. Odată ajunși în sală, candidații se legitimează în faţa şefului de sală cu cartea de identitate sau paşaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiţi în sala de concurs. Masca va fi purtată de candidaţi şi supraveghetori pe toată durata concursului, până la părăsirea clădirii unde au fost repartizaţi, în cazul supraveghetorilor și șefilor de sală fiind obligatorie și purtarea de mănuși chirurgicale. Candidaților nu le va fi permis să se strângă în grupuri mai mari de trei persoane, iar în sală vor fi așezați în așa fel încât să rămână un loc liber între ei. „Candidaţii îşi vor strânge părul astfel încât urechile să fie vizibile, iar cei ce poartă proteze auditive sunt rugaţi să le scoată pe perioada celor 4 ore de concurs, pentru a se evita suspiciunea de transmitere a informaţiilor prin radiorecepţie. Orice abatere – comunicare între candidaţi, copiere, păstrarea asupra candidatului în timpul concursului a oricărei aparaturi de transmisie, înşelăciune asupra identităţii – este socotită fraudă şi se sancţionează cu eliminarea din concurs” se mai precizează în ordinul de ministru.

 

Pentru a elimina riscurile unor atacuri cibernetice, site-urile oficiale ale universităților de Medicină și Farmacie își vor suspenda activitatea în ziua concursului, între orele 10.00 și 14.00. Grilele cu răspunsurile corecte vor fi transmise din sediul securizat către comisiile locale de rezidenţiat, după ora 13.00, în ziua concursului, în format electronic securizat. Apoi, comisiile multiplică grilele cu răspunsurile corecte, le sigilează în plicuri corespunzătoare fiecărei săli de concurs şi le distribuie în aceste săli prin delegaţi însoţiţi de personal de pază. Plicul va fi înmânat şefului de sală de către delegaţi după cel puțin un sfert de oră de la expirarea celor 4 ore de concurs şi după predarea de către toţi candidaţii din sala respectivă a grilelor pentru corectat. Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație până pe 16 noiembrie la ora 16.00, iar comisiile vor transmite un răspuns în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului limită.

Alegerea locurilor și posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se va face prin teleconferinţă, pe baza punctajului şi a clasificărilor anunţate, în 3 zile consecutive, stabilite de comun acord între Ministerul Sănătăţii şi universități.

 


Adaugati un comentariu


 

*