Se apropie examenul pentru obținerea titlului de medic specialist

8 septembrie 2020 | 0 comentarii |

Anul acesta, examenul va fi susținut de peste 2.700 de candidați și se va desfășura în condiții speciale, ținând cont de regulile ce trebuie respectate în contextul pandemiei.

 

Pandemia de Covid-19 a determinat și modificarea calendarului de examene, astfel că examenul anual de obținere a titlului de medic specialist, care avea loc de obicei după a doua jumătate a lunii octombrie, a fost devansat cu o lună, așa cum s-a anunțat încă de luna trecută, când s-au depus dosarele de înscriere.

Ministerul Sănătății a precizat astăzi, printr-un comunicat, că la examenul de anul acesta, care va avea loc în perioada 23-24 septembrie, s-au înscris 2.710 medici, farmaciști și medici dentiști, care îndeplinesc toate criteriile necesare obținerii titlului de medic specialist, în urma examenului pe care îl vor susține la data menționată mai sus.

Candidaţii care au susţinut şi au promovat proba scrisă într-o sesiune anterioară, dar au fost respinşi la examen din cauza rezultatelor la probele clinice/practice, vor susţine numai aceste probe, luându-se în considerare punctajul de promovare al probei scrise anterioare”, se menționează în anunțul Ministerului Sănătății.

Mâine, Ministerul Sănătății urmează să publice, pe site-ul propriu, la secțiunea „Examene și concusuri naționale”, listele cu arondarea candidaţilor pe specialităţi şi centre universitare de examen.

 

În procesul de arondare s-a ținut cont de criteriul pregătirii de minim 6 luni din stagiul de bază al specialităţii, efectuată în centrul universitar respectiv şi de criteriul existenţei unui număr de cel puțin 3 candidaţi pe specialitate şi centru universitar.

În situaţia în care, pentru anumite specialităţi a existat câte un singur candidat pe centru universitar, în mai multe centre universitare diferite, pentru respectarea principiului obiectivităţii evaluării, candidaţii au fost rearondaţi centrelor universitare învecinate, astfel încât să existe minimum trei candidaţi pe specialitate, ţinând cont totodată şi de pe criteriul distanţei minime, care să implice costuri cât mai reduse pentru candidaţi, în cazul deplasării sau pe baza celei de a doua opţiuni a candidatului, acolo unde această opţiune a fost făcută”, se mai arată în comunicatul Ministerului Sănătății. De asemenea, documentul mai menționează că pentru specialitatea Medicina de Urgenţă, examenul se va desfăşura numai în centrele universitare Bucureşti şi Târgu Mureş.

 

La examenul organizat în perioada 23-24 septembrie pot participa  medicii,  medicii  dentişti  şi  farmaciştii  rezidenţi,  inclusiv  cadrele  didactice  şi  de cercetare ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, care la data de 31 decembrie 2020 încheie stagiul de pregătire, precum și cei care au încheiat anterior stagiul de rezidențiat dar nu au susținut sau nu au promovat examenul pentru titlul de medic specialist în sesiunile anterioare.

De asemenea, pot susține examenul și medicii, dentiștii și farmaciștii specialiști sau primari care au efectuat pregătire în vederea obținerii celei de-a doua specializări și care finalizează la 31 decembrie 2020 stagiul de pregătire în noua specializare.

Examenul constă în susținerea unei probe scrise, urmată de una sau două probe clinice și o probă practică.  Candidații vor fi confirmați cu titlul de specialist dacă promovează cu minim nota 7,00 fiecare probă a examenului, obţinând în final cel puțin media 7,00.

 

 


Adaugati un comentariu


 

*