Spitalul Săpoca angajează asistent social

25 octombrie 2018 | 0 comentarii |

Concursul pentru ocuparea postului temporar vacant este organizat în perioada 12-15 noiembrie, iar dosarele se pot depune la sediul unității medicale, până la data de 29 octombrie.

 

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent social în cadrul secției Psihiatrie VII – Ojasca (art. 110 Cod  Penal), pe perioadă determinată. În vederea participării la concurs și a ocupării postului contractual, candidatul trebuie să aibă diploma de licență în profilul asistență socială și vechime ca asistent social de minim 6 luni.

Persoanele care doresc să se prezinte la concurs trebuie să aibă cetățenie română sau a unui stat membru UE ori a unui stat din spațiul European și domiciliul în România, să cunoască limba română scris și vorbit, să aibă vârsta minimă reglementată de legislația în vigoare, capacitate deplină de exercițiu, o stare de sănătate corespunzătoare – atestată printr-o adeverință medicală, să aibă studii corespunzătoare postului pentru care concurează și să nu aibă condamnări definitive pentru fapte care ar face candidatul incompatibil cu funcția pe care vrea s-o ocupe (cu excepția cazului în care a interventi reabilitatarea).

 

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul unității medicale, serviciul RUNOS, până pe ata de 29 octombrie, ora 16.00 și vor conține o cerere de înscriere a candidatului, copia actului de identitate, copiile diplomelor care atestă nivelul studiilor, copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverința de vechime în muncă, în profesie și/sau în specialitate, cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care-l face incompatibil cu funcția pentru care candidează (cazierul judiciar va fi depus până cel târziu în ziua afișării rezultatelor etapei de selecție a dosarelor), adeverință medicală, CV și chitanța de achitare a taxei de concurs, care este de 50 de lei.

În data de 30 octombrie are loc selecția dosarelor, iar candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 12 noiembrie, ora 10.00. Cei care vor promova aproba scrisă vor susține interviul pe 15 noimebrie, ora 10.00. După soluționarea eventualelor contastații, pe 19 noiembrie se va cunoaște candidatul care va ocupa postul (câștigător va fi cel care va obține media cea mai mare).

Anunțul complet și bibliografia necesară pot fi consultate pe pagina oficială a Spitalului Săpoca, secțiune Concursuri, iar relații suplimentare se pot obține la telefon 0238/528.145/6/7, interior 115- Serv.  RUNOS.

 


Categorii: Actual, Jobs, Spitale, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*