Un singur candidat vrea să ajungă șef de Resurse Umane la SJU Buzău

11 octombrie 2018 | 0 comentarii |

Examenul va începe peste patru zile, iar unicul concurent nu trebuie decât să obțină cel puțin 70 de puncte la fiecare din cele două probe.

 

Postul de șef serviciu Resurse Umane (RUNOS), pe care Spitalul Județean de Urgență Buzău l-a scos la concurs la finele lunii trecute, nu a suscitat un interes la fel de mare ca alte posturi de personal nemedical pentru care unitatea medicală a organizat de curând examene. Astfel, la finele perioadei limită pentru depunerea dosarelor, chiar la serviciul pentru care urmează să se organizeze concursul, un singur candidat și-a exprimat intenția de a ocupa acest post.

În aceste condiții, comisia desemnată pentru selecția dosarelor nu a avut o misiune extrem de dificilă, aceasta având de verificat doar dacă unicul candidat care și-a depus dosarul îndeplinește toate condițiile necesare pentru a participa la concurs. Este vorba de Sorin Pătrașcu, care a fost declarat admis în urma etapei de selecție a dosarelor și urmează să susțină examenul, începând cu prima zi a săptămânii viitoare.

Concursul va avea loc la sediul SJU Buzău, prima probă – cea scrisă, urmând să fie susținută luni, 15 octombrie, cu începere de la ora 10.00.

 

Concurând singur pe loc, misiunea candidatului va fi mai puțin dificilă, acesta trebuind doar să obțină punctajul minim impus pentru cele două probe, neexistând contracandidați pe care trebuie să-i depășească. Fiind vorba de un post de conducere, baremul minim este de 70 de puncte, nu 50, așa cum s-a întâmplat în cazul celorlalte posturi pe care spitalul le-a scos la concurs.

La proba scrisă, pe care o va susține luni, candidatul va avea de redactat o lucrare sau de completat un test-grilă, condiția pentru a fi admis la proba următoare, cea de interviu, fiind atingerea acelui barem minim de notare. Rezultatul va fi afișat marți, 16 octombrie, urmând ca proba de interviu să aibă loc vineri, pe 19 octombrie. Și de această dată, candidatul are nevoie să fie notat cu cel puțin 70 de puncte, în cazul în care acest lucru se va întâmpla, putându-se considera admis.

Rezultatul final al concursului va fi afișat pe 25 octombrie.

 

Totodată, astăzi la ora 12.00 expiră termenul până la care pot fi depuse dosarele pentru un post pe perioadă determinată de inginer gradul IA, în cadrul Biroului Tehnic de la SJU Buzău, participarea la concurs fiind condiționată și de plata unei taxe de 50 de lei.

Luni urmează să se anunțe rezultatul etapei de selecție a dosarelor, iar vineri, pe 19 octombrie, candidații admiși vor susține proba scrisă, începând cu ora 10.00.

De această dată, baremul minim pentru promovare este de 50 de puncte, iar candidații care vor reuși să treacă de această probă, vor susține interviul pe data de 25 octombrie. Și de această dată, este necesară obținerea a cel puțin 50 de puncte pentru promovare, în ultima zi a lunii octombrie urmând a fi afișate rezultatele finale, după rezolvarea eventualelor contestații.

Relații suplimentare despre ambele concursuri se pot obține la Serviciul de Resurse Umane al SJU Buzău, telefon 0238.720.689, interior 166.

 


Categorii: Actual, Jobs, Spitale, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*