Trei posturi de director, scoase la concurs de SJU Buzău

Funcțiile sunt specifice comitetului director al unității medicale, actualii titulari fiind numiți cu delegație.

 

Toate funcțiile specifice comitetului director al Spitalului Județean de Urgență (SJU) Buzău, cu excepția postului de manager, deținut de Claudiu Damian, vor fi scoase la concurs pe parcursul lunii viitoare, conform prevederilor legale, dat fiind faptul că acestea sunt ocupate în prezent de persoane numite cu delegație. Este vorba de postul de Director medical, deținut în prezent de medicul Dana Gabriela Marinescu, numită în luna noiembrie în locul medicului Dragoș Porumb, care a renunțat la această funcție pentru a reveni în sala de operații, postul de Director financiar-contabil, deținut de Cristina Rusen și postul de Director de îngrijiri, deținut de asistenta Luminița Turcu.

Împreună cu managerul unității medicale, cei trei formează Comitetul director al spitalului, prevederile legale cerând ca ocuparea posturilor de director să se facă prin concurs organizat de manager, după ce acesta a ocupat postul respectiv tot prin concurs.

Claudiu Damian a deținut timp de peste trei ani funcția de manager al SJU Buzău cu delegație, până în luna decembrie a anului 2017, când a susținut și a promovat cu media 9,83 concursul pentru acest post, devenind din acel moment manager „cu acte în regulă”. În această calitate va organiza concursul pentru ocuparea funcțiilor specifice consiliului director, iar acest lucru se va întâmpla luna viitoare, dat fiind faptul că toți cei trei directori care dețin în prezent aceste funcții sunt numiți cu delegație.

 

Înscrierile la cele trei concursuri s-au deschis, candidații interesați pentru postul de director medical putându-și depune dosarele până pe 10 septembrie, cei care aspiră la postul de director financiar-contabil, având termen limită data de 11 septembrie, în timp ce candidații  care optează pentru postul de director de îngrijiri se pot înscrie până pe data de 12 septembrie. Cel mai probabil, medicul Dana Marinescu și economista Cristina Rusen, actualii directori medical și financiar-contabil cu delegație, se vor înscrie la concursul de fixare pe post, în schimb, Luminița Turcu se pare că nu mai dorește să-și continue activitatea ca director de îngrijiri. Bineînțeles, la concurs se vor putea înscrie și alți candidați care îndeplinesc condițiile legale de a ocupa postul pentru care candidează.

Aceștia trebuie să aibă domiciliul stabil în România, să nu aibă vârsta de pensionare și să nu fi avut condamnări definitive pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, fapte de corupție, fals, infracțiuni de serviciu sau infracțiuni contra umanității, a statului ori contra autorității.

Candidații pentru postul de Director medical trebuie să fie absolvenți de Medicină, să aibă cel puțin gradul de medic specialist și o vechime de cel puțin 5 ani în specialitate.

 

Condițiile specifice pentru postul de Director financiar-contabil impun diplomă de licență obținută după absolvirea unei instituții de învățământ superior cu profil economic, cel puțin doi ani vechime în specialitatea studiilor și deținerea certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în Sistemul european  de conturi.

Pentru postul de Director de îngrijiri, candidații trebuie să aibă gradul de asistent medical generalist principal, cel puțin doi ani vechime în acest grad și să fie absolvenți de învățământ superior universitar de lungă sau de scurtă durară, cu diplomă de licență sau de absolvire.

Înscrierea la concurs este condiționată de plata unei taxe de participare, în valoare de 150 de lei, chitanța eliberată de la casieria spitalului trebuind să fie atașată la dosarul de înscriere. Concursul va consta în susținerea unei probe scrise, urmată apoi de susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al  postului, apoi de interviul de selecție. Toate probele vor avea loc într-o singură zi, respectiv 18 septembrie, pentru postul de director medical, 19 septembrie pentru cel de director financiar-contabil și 20 septembrie, pentru postul de director de îngrijiri. Dimineață, începând cu ora 9.00, candidații vor susține proba scrisă, iar de la ora 14.00 va avea loc susținerea proiectului, urmată de interviul de selecție. În ziua următoare vor fi afișate rezultatele, etapă urmată de depunerea eventualelor contestații, în zilele de 23, 24 și 25 septembrie urmând a fi afișate rezultatele finale.

 


Categorii: Actual, Jobs, Spitale, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*