Nereguli la SUUB, constatate de Corpul de Control al primului ministru

20 octombrie 2020 | 0 comentarii |

Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB) a făcut obiectul unei verificări care a vizat perioada scursă de la 1 ianuarie 2017 până în prezent.

 

SUUB

Corpul de control al primului ministru a făcut publice rezultatele controlului efectuat recent la SUUB, în cadrul căruia au fost vizate mai multe aspecte ale activității unității medicale, de la 1 ianuarie 2017, până în prezent. După cum se arată în raportul întocmit de inspectorii guvernamentali, controlul a vizat verificarea respectării prevederilor legale și normelor interne privind organizarea și funcționarea spitalului, verificarea respectării prevederilor legale cu privire  la  constituirea  și  realizarea  veniturilor,  precum  și  cu  privire  la  angajarea  și efectuarea  cheltuielilor la nivelul unității medicale, verificarea respectării prevederilor legale cu privire la atribuirea, încheierea și derularea contractelor de achiziții și verificarea investițiilor efectuate în cadrul Blocului Operator Central, precum și a modului de organizare și funcționare a acestuia.

Astfel, în ceea ce privește respectarea normelor interne și a prevederilor legale privind organizarea și funcționarea SUUB, s-a constatat că fostul manager nu a organizat concursuri pentru toate posturile de șef de secție, din totalul  de  24  de  secții  clinice,  două  secții neclinice, un centru de hemodializă, o unitate de primiri urgențe și 5 laboratoare, fiind organizate concursuri doar pentru 9 posturi de șef de secție. De asemenea, în cazul unor persoane din conducerea spitalului, s-au constatat posibile stări de incompatibilitate, întrucât acestea prestau activități și în cadrul unei clinici private.

 

Corpul de Control a mai consemnat faptul că la data de 12 iunie 2020, managerul interimar a înlocuit mai mulți șefi de secție care aveau calitatea de cadre universitare, dar cinci dintre medicii nou numiți prin delegarea atribuției de șefi de secție nu dețineau calitatea de cadre didactice universitare, deci nu puteau ocupa o astfel de funcție.

Raportul consemnează nereguli și în ceea ce privește constituirea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului pentru anii 2017, 2018 și 2019. Astfel bugetul pentru 2017 a fost elaborat de  către directorul financiar contabil fără fundamentarea necesarului de fonduri, în baza propunerilor conducătorilor  de secții și compartimente existente din cadrul spitalului. Pentru următorii doi ani, bugetul de venituri și cheltuieli al SUUB nu s-a elaborat, de către conducerea spitalului, la propunerea șefilor de secție, așa cum prevede legea, ci au fost anexate filele de buget aprobate aferente fiecărei secții  medicale. Membri comitetului director nu au participat astfel la întocmirea bugetului, care a fost realizat fără a avea la bază centralizările efectuate de compartimentul economico-financiar și a propunerilor fundamentate ale șefilor secţiilor din structura spitalului.

Totodată, controlul a evidențiat nereguli și în modul de exercitare a controlului financiar propriu la nivelul spitalului, pe parcursul întregii perioade vizate.

 

În ceea ce privește activitatea de atribuire, încheiere și derulare a contractelor de achiziții publice, raportul Corpului de Control evidențiază o serie de probleme atât în perioada 2017-2019, pe vremea fostei conduceri, cât și în 2020. Astfel de nereguli se regăsesc și în cazul contractelor de achiziții de măști și materiale sanitare în contextul pandemiei de Covid-19.

Un capitol aparte al controlului a vizat și investițiile în Blocul Operator Central, precum și modul de organizare și funcționare a acestuia. S-a constatat astfel că unitatea medicală nu a publicat în SEAP rezultatul procesului de consultare a pieței înainte de demararea procedurilor de atribuie a contractelor de achiziții.

Raportul consemnează nereguli și în legătură cu derularea proiectului „Diagnosticul și terapia bolilor rare sistemice cu afectare oculară”, finanțat din fonduri europene. S-a constat astfel că, în perioada octombrie 2019 – martie 2020, plățile au fost efectuate de SUUB fără respectarea unor obligații legale, vina fiind atribuită directorului financiar-contabil al unității sanitare.

Având în vedere concluziile rezultate în urma controlului, raportul a fost trimis și pe adresa Ministerului Sănătăţii, Agenţiei Naţionale pentru Integritate, – Direcţiei Generală de Inspecţie Economico-Financiară din cadrul Ministerului de Finanțe, a Curții de Conturi și Departamentului pentru Luptă Antifraudă.

 


Adaugati un comentariu


 

*