170 de posturi ocupate „temporar” în pandemie, scoase la concurs de Spitalul Județean de Urgență Buzău

12 mai 2022 | 0 comentarii |

Cinci medici, 1 psiholog, 1 kinetoterapeut, 96 de asistenți medicali și 67 de infirmiere, brancardieri, îngrijitoare și alte categorii de personal medical auxiliar sau nemedical angajați în pandemie fără concurs, intră în examen pentru a putea fi angajați pe perioadă nedeterminată. 

 

Se fac angajări masive în spitale. Personalul angajat în perioada stării de urgență și/sau alertă din pandemiei are posibilitatea să rămână definitiv în unitățile medicale în care a fost angajat pe perioadă determinată. La sfârșitul lunii martie, președintele Iohannis a promulgat actul normativ prin care s-a aprobat ca personalul din unităţile sanitare cu paturi, serviciile de ambulanţă, direcţiile de sănătate publică sau instituţiile de asistenţă socială, încadrat în perioada stării de alertă fără concurs, pe perioadă determinată, pe posturi de execuţie, să poată ocupa aceste posturi pe durată nedeterminată, prin concurs, în urma promovării unui examen organizat anterior încetării contractului individual de muncă, de unitatea în care-și desfășoară activitatea.

Ca urmare a deciziei ulterioare a Ministerului Sănătății, prin care s-a stabilit că fiecare unitate angajatoare poate să-și stabilească propriul Regulament și metodologie de examinare, conducerea Spitalului Județean de Urgență Buzău a aprobat Regulamentul intern de organizare a acestor examene, astfel că astăzi a anunțat organizarea, în examenelor pentru ocuparea prin concurs, pe perioadă nedeterminată, a nu mai puțin de 170 de posturi de medici, asistenți medicali și personal auxiliar medical.

 

96 de posturi de asistent medical

 

Cei mai mulți angajați fără concurs pe posturi de execuție, în perioada pandemiei sunt, așa cum era de așteptat, asistenții medicali, cu studii superioare sau cu studii postliceale și cu grade profesionale de la „debutant” până la „principal”. Dintre cei 96 de asistenți medicali angajați temporar, fără concurs, cei mai mulți, respectiv 26, au fost „pe baricade” la Unitatea de Primire Urgențe (UPU), unde în perioada stării de alertă a fost cel mai mare volum de muncă și cea mai mare solicitare.

Celelalte 70 de posturi care urmează să fie ocupate prin concurs sunt distribuite, între 1 și 6, pe celelalte secții ale unității medicale sau în cabinetele din ambulatoriul de specialitate, la farmacia spitalului sau la Centrul Multifuncțional de la Pârscov, care funcționează ca secție exterioară a SJU Buzău.

Pentru aceștia, anunțul de examen a fost afișat astăzi, 12.05.2022, iar cererile de înscriere la concurs se pot depune la Serviciul Resurse Umane și Salarizare din cadrul spitalului, însoțită de declaratia privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, până pe data de 16 mai, ora 14:00. Examenul va consta într-o probă scrisă și interviu, iat proba scrisă va avea loc în data de 25 mai 2022 la ora 8:30, la Universitatea Bioterra Buzău (Fundația EuroAcademia), str. Hangarului nr 8 (între Dragaică și Rompetrol, în sediul EuroCampus). Candidații care trec cu bine de proba scrisă vor susține interviul în data de 30 mai.

Pentru a fi declarați promovați, candidații trebuie să obțină la fiecare dintre cele două probe cel uțin nota 5.00. Rezultatele finale vor fi cunoscute pe 2 iunie 2022.

 

Doar 5 medici, 1 psiholog și 1 kinetoterapeut

 

Tot în această perioadă se organizează concurs pentru ocuparea a 5 posturi de medic. Acestea vor avea loc pe data de 16 mai, la sediul Spitalului Județean de Urgență Buzău, din str. Stadionului, nr. 7, cu începere de la ora 9.00, iar candidații vor susține o probă scrisă și o probă clinică sau practică.

Proba scrisă se desfăsoară pe durata a 2 ore și constă în 10 întrebări, stabilite pe baza bibliografiei de examen, iar pentru a putea fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 6.00, același punctaj fiind baremul minim și pentru proba clinică/practică/interviu.  Rezultatele finale se vor afișa în data de 18.05.2022.

Tematica de concurs este cea de medic specialist publicată pe site-ul Ministerului Sănătăţii / Informare < Cursuri, concursuri, examene >

Tot în ziua de 16 mai se va organiza examen și pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post de psiholog clinician și a unui post de fiziokinetoterapeut. În cazul acestora, examenul constă într-o probă scrisă constând în redactarea unei lucrări și/sau rezolvarea unor teste-grilă stabilite pe baza bibliografiei de concurs, și într-o probă de interviu. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină cel ăuțin 50 de puncte (echivalentul notei 5.00) la fiecare dintre cele două probe ale concursului. Și în cazul lor, rezultatul final va fi aflat în data de 18 mai.

 

67 de posturi de personal medical auxiliar 

 

Cea mai mare unitate medicală cu paturi din județ a scos la concurs și 67 de posturi de infirmieră, îngrijitoare, spălătoreasă, brancardier, agent DDD, statistician medical, manipulant bunuri și șofer.

Și în cazul lor, cererile de înscriere se pot depune la Serviciul RUNOS al spitalului, până pe data de 16 mai, ora 14.00, iar examenul (proba scrisă) va avea loc în data de 26 mai, cu începere de la ora 8.30, la sediul Universității Bioterra (aceeași locație ca și în cazul asustenților medicali).

Cei care vor obține cel puțin 50 de puncte (nota 5.00) la scris, vor susține interviul în data de 31.05.2022, iar dacă și la această probă vor obține cel puțin 50 de punte, se vor putea considera angajați pe perioadă nedeterminată.

În data de 3 iunie se vor afișa rezultatele finale ale concursului și cei declarați admiși vor avea certitudinea că își vor păstra posturile ocupate fără concurs în perioada pandemiei.

Date suplimentare despre concursuri, tematici și bibliografii pot fi aflate accesând site-ul web al Spitalului Județean de Urgenă Buzău.

 


Categorii: Actual, Medici, Spitale, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*