Proiectul de extindere a UPU Buzău începe să prindă contur

16 martie 2018 | 0 comentarii |

 „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău” se află printre cele 30 de proiecte de hotărâre supuse aprobării consilierilor județeni buzoieni în ședința de joi, 22 martie.

 

Au trecut mai bine de șase ani de când visul medicilor buzoieni de a avea o Unitate de Primire Urgențe modernă, funcțională, la standarde europene, încearcă să devină realitate. Proiectul, inițiat de medicul Marius Anastasiu, pe vremea când se afla la conducerea celei mai mari unități medicale cu paturi din județ, începe să prindă contur abia acum, cu sprijinul Consiliului Județean (CJ) Buzău.

Conducerea administrației județene, în subordinea căreia funcționează Spitalul Județean de Urgență (SJU), a înțeles că buzoienii au nevoie de servicii medicale adaptate nevoilor și condițiilor actuale, așa că a promovat o hotărâre de „Extindere și dotare a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, cu fonduri europene. Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici privind implementarea acestui proiect, promovat de Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, va fi supus aprobării consilierilor județeni în ședința ordinară, de joi, 22 martie.

 

UPU Buzău a împlinit, luna aceasta, 20 de ani de funcționare. Este una dintre primele astfel de unități din țară și a fost înființată de medicul Victor Ionită, cu sprijinul Guvernului Flandrei Orientale, care a finanțat modernizarea Spitalului Județean de Urgență Buzău, în această perioadă, cu peste 2 milioane de euro și a instruit personalul medical în clinicile belgiene.

Între timp, în unitatea medicală s-au făcut unele modernizări și dotări cu aparatura necesară investigațiilor de urgență din fonduri proprii, guvernamentale sau de la Consiliul Județean, dar pentru a funcționa la standardele actuale este nevoie de extindere și modernizare, de realizarea unor noi circuite și noi dotări, corespunzătoare normelor europene în vigoare și mai ales necesare acordării unor servicii medicale de urgneță de calitate.

Proiectul va fi concretizat, cel mai probabil, anul viitor, după modernizarea și extinderea Blocului Operator, care se va realiza în perioada imediat următoare, tot cu fonduri europene și cu sprijinul Consiliului Județean.

Se va executa o recompartimentare a corpurilor C și D ale spitalului, astfel încât să se creeze spațiul necesar pentru extinderea Blocului Operator și asigurarea funcționării acestuia la standardele impuse de normele europene. Va urma extinderea și modernizarea UPU, care va fi remodelat în totalitate, astfel încât atât personalul medical cât și pacienții să beneficieze de condiții normale de lucru și de îngrijire”, a explicat managerul SJU Buzău, Claudiu Damian.

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 22 martie 2018:

 1. Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 1
 2. Rectificarea a II-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2018
 3. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat
 4. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
 5. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener – cofinanțator al unor activități dedicate sărbătorii Centenarului Marii Uniri
 6. Aprobarea alocării de la bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2018 a unor sume aferente organizării și desfășurării fazei naționale a Olimpiadei de Limba Franceză și a Olimpiadei de Tehnologii precum și a concursului școlar județean „Cupa Nehoiului”
 7. Aprobarea solicitării de trecere din proprietatea publică a municipiului Rm. Sărat în proprietatea publică a Județului Buzău și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a unor bunuri imobile
 8. Darea în administrarea Consiliului local al comunei Ghergheasa a unor suprafeţe de teren din DJ 203A, situate în intravilanul comunei Ghergheasa
 9. Darea în administrarea Consiliului local al comunei Săhăteni a unei suprafeţe de teren din DJ 103R, situată în intravilanul comunei Săhăteni
 10. Darea în administrarea Consiliului local al comunei Vernești a unor suprafeţe de teren din DJ 205 și din DJ 100H, situate în intravilanul comunei Vernești
 11. Aprobarea solicitării Consiliului Judeţean Buzău către OMV Petrom SA pentru atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren de 200 mp din terenul aferent Minei de Petrol, activ aflat în patrimoniul societății
 12. Actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău
 13. Completarea poziției nr. 84 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Buzău
 14. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 288/27.11.2017 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Construire sală multifuncţională cu gradene şi funcţiuni conexe pentru persoanele cu dizabilităţi” – municipiul Buzău, str. Horticolei, nr.56, cu finanţare prin Programul naţional de construcţii de interes public sau social, derulat de Compania Naţională de Investiţii C.N.I.-S.A
 15. Aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău” promovat de Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe
 16. Aprobarea modificării nivelului unor posturi vacante de medici din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
 17. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 18. Aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului „George Ciprian” Buzău – forme actualizate
 19. Aprobarea Planului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău
 20. Aprobarea unui Protocol de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Buzău
 21. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău, în parteneriat cu Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzău la derularea proiectului de sărbătorire a 180 ani de la înființarea instituției buzoiene de învățământ preuniversitar
 22. Aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, în calitate de membru asociat, la Asociația „Grupul de Acțiune Locală Sus Râmnicul”
 23. Aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Casă nouă în drumul spre casă” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale” Prioritatea de investiții 8.1
 24. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău
 25. Primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care Județul Buzău este membru asociat
 26. Aprobarea bugetului și contului de profit și pierderi la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău
 27. Aprobarea documentației aferente procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău
 28. Constituirea unei comisii de evaluare a furnizării serviciilor sociale specializate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 29. Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru traseul județean cod 051, Buzău Autogara XXL-Lopătari, operatorului de transport RIZEA RG SNC
 30. Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Jean Pierre Van Der Meiren (Belgia).

RAPOARTE, NOTE, INFORMĂRI:

 1. Raport privind utilizarea subvențiilor pentru activități de asistență socială, acordate în baza Legii nr. 34/1998 de Consiliul Județean Buzău asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în județul Buzău, în anul 2017;
 2. Raport de activitate al Președintelui Consiliului Județean Buzău pe anul 2017
 3. Raport privind activitatea autorității publice județene în anul 2017
 4. Raport privind situația gestionării bunurilor din proprietatea Județului Buzău în anul 2017
 5. Notă privind plângerea prealabilă formulată de către SC VOICILĂ MAGAZIN MIXT SNC împotriva Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.47 din 16.02.2018
 6. Declarațiede Reunire a ROMÂNIEI cu BASARABIA.

 


Adaugati un comentariu


 

*