Știi și câștigi sănătate: Înălțarea Domnului, ziua în care se sfințesc plantele de leac

10 iunie 2021 | 0 comentarii |

Înălțarea Domnului se celebrează întodeauna într-o zi de joi, la 40 de zile de la Învierea Sa. Anul acesta este sărbătorită de către ortodocși pe 10 iunie, în timp ce la catolicii au sărbătorit Înălțarea pe 13 mai. În această zi, creștnii spun „Hristos s-a Înălţat!” şi răspund „Adevărat s-a Înălţat!”.

Potrivit Apostolilor, timp de patruzeci de zile de la Înviere, Iisus Hristos s-a arătat ucenicilor Săi şi prin multe semne doveditoare i-a încredinţat că el este Mântuitorul cel Înviat. La sfârşitul acestei perioade S-a arătat pentru ultima dată ucenicilor Săi, le-a promis trimiterea Duhului Sfânt şi, la marginea Ierusalimului, pe muntele Măslinilor, Mântuitorul Hristos S-a Înălţat la cer, sub privirile lor și a doi îngeri. Glorioasa Înălţare a Domnului este momentul în care Omul-Dumnezeu se întoarce la principiul său, după ce şi-a îndeplinit misiunea în lume, închizând cercul pe care Isus însuşi îl rezumă spunând: „Am ieşit de la Tatăl şi am venit în lume; iarăşi las lumea şi mă duc la Tatăl”.

În micuţa capelă rotundă de pe Muntele Măslinilor, loc de închinăciune, atât pentru creştini, cât şi pentru musulmani, se păstrează încă o piatră imprimată cu urma piciorului lui Hristos.

 

Cu prilejul sărbătorii Înălţării Domnului, românii celebrează şi Ziua Eroilor. În toate catedralele, bisericile, mănăstirile, cimitirele, la troiţele şi monumentele închinate acestora se fac praznice de pomenire. În amintirea lor au loc manifestații (militare și civile), se trag clopotele, este o zi în care se comemorează toți eroii neamului și se face un parastas pentru ei.

Pomenirea eroilor la sărbătoarea Înălţării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în 1920. Această decizie a fost consfinţită prin alte două hotărâri sinodale din anii 1999 şi 2001, prin care această zi a fost proclamată sărbătoare naţională bisericească. Din 2003, ziua Înălţării Domnului a fost stabilită prin lege şi ca sărbătoare naţională a poporului român.

Pentru această zi se înroșesc ouă, la fel ca pentru Paști, iar comportamentul creștinilor trebuie să fie ca cel pe care îl avem în ziua de Înviere.

 

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, în marile garnizoane din țară, precum și la mausoleele eroilor și la cimitirele și parcelele de onoare au loc ceremonii militare și religioase dedicate Zilei Eroilor, în cadrul cărora „vor fi rostite simbolic nume ale eroilor poporului român căzuți la datorie în războaiele purtate de Armata României ori în misiuni executate în teatrele de operații.

În același timp, Ministerul Afacerilor Interne organiează ceremoniale militare și religioase în unitățile și instituțiile militare de învățământ unde sunt lăcașuri de cult și va asigura ordinea publică la locul de desfășurare a activităților comemorative.

La activitățile organizate în memoria eroilor se alătură, în acest an, în premieră, Ministerul Educației, prin intermediul inspectoratelor școlare, care organizează și desfășoară programe dedicate Zilei Eroilor în instituțiile/unitățile de învățământ din subordine sau aflate în coordonare, de tipul lecții deschise, având ca tematică cultul eroilor sau alte activități cultural-educative, după caz.

Ministerul Afacerilor Externe organizează – prin intermediul reprezentanțelor diplomatice românești sau oficiilor consulare – activități specifice pentru comemorarea eroilor români căzuți și înhumați pe teritoriul altor state: depuneri de coroane și, în unele locații, ceremonii religioase, pe timpul cărora vor fi rostite, simbolic, nume de eroi.

 

Autoritățile administrației publice locale organizează, la rândul lor, cu sprijinul și participarea garnizoanelor militare, cultelor religioase, asociațiilor de veterani și al altor organizații neguvernamentale, ceremonii de depuneri de coroane și jerbe de flori, în principal la marile mausolee ale eroilor, precum și la cimitirele și parcelele de onoare, în care vor fi, de asemenea, rostite numele celor căzuți la datorie.

La Buzău, manifestările organizate de Ziua Eroilor au loc la „Domul Central” din Cimitirul Eroilor din Municipiul Buzău la ora 12.00. Anul acesta, manifestările dedicate Zilei Eroilor se vor încheia cu o ceremonie religioasă de aprindere a unei candele la fiecare cruce de erou.

În toate lăcașele de cult se vor trage clopotele la ora 12.00, iar în instituțiile publice și unitățile de învățământ se va păstra un moment de reculegere în semn de omagiu pentru eroii patriei.

Toate manifestările prilejuite de Ziua Eroilor, în Capitală și în țară, se vor organiza și desfășura cu respectarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, stabilite de autoritățile naționale și locale, aplicabile la data desfășurării acestora. Activitățile care vor fi organizate în străinătate se vor desfășura cu respectarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 stabilite de autoritățile naționale din statele respective.

 

Potrivit tradiției, sărbătoarea Înălţării Domnului se mai numeşte şi Ispas, după numele ciobanului care a stat ascuns după pietre, a urmărit uimit şi apoi a povestit cum s-a înălţat Domnul Iisus la Cer.

Ispas era un om de vază, era înțelept, era sfătos, era omul care știa să găsească răspuns și la dilemele sufletului, dar mai ales, la nenumăratele probleme care frământă mintea oamenilor pentru soluționarea activităților zilnice, dar și a celor de perspectivă.

Imaginea aproape mitică a lui Ispas, creată de popor, s-a conjugat frumos cu semnificația creștină a zilei dedicate Înălțării Domnului. Este sărbătoarea care te invită să descoperi bunătatea, armonia și bucuria universului în care trăiești. Și pentru că Ispas era întruchiparea unor valori morale atât de importante precum bunătatea, cumsecădenia și hărnicia și era mereu vesel, se crede că în această zi e bine ca oamenii să fie bine dispuşi şi să nu-şi caute pricini de supărare. În „crucea zilei” (la amiază) se strâng laolaltă cei apropiați, stau împreună la masă și se bucură, făcând ca întregul mediu, natura, oamenii, vecinii, neamurile să aibă relații foarte frumoase și armonioase.

 

Tradiția ne spune că Ziua Înălțării Domnului este asociată și cu „Paștele cailor”. Se crede că doar la Ispas mănâncă și ei timp de un ceas și se vor sătura, astfel fiind blestemați de Maica Fecioară pentru că „numai rele au făcut când s-a născut pruncul Iisus”. Paștele Cailor este, în tradiția populară, și data la care se fac înțelegeri între partenerii unor activități/servicii viitoare. Pe vremuri, doar la Sfântul Gherghe sau la Ispas (în funcție de climatul zonei) se  tocmeau oamenii pentru paza turmelor, a holdelor cu semănături (paznicii de câmp) și se făceau diverse înțelegeri între gospodari.

Tot de Ispas, mai ales în Transilvania, se sfințesc holdele, pentru a fi protejate de urgiile climaterice și dăunători. Se crede că orice ai semăna după Înălțarea Domnului nu va avea rod. Și în celalalte zone există alte obiceiuri și practici de protecție a oamenilor, animalelor și recoltelor viitoare prin care se celebrează triumful vegetal.

Se crede că cine moare de Ispas nu mai trece prin Judecata de Apoi, ci ajunge direct în Rai.

 

În această zi se sfințesc plantele de leac, se bat vitele cu leuștean și se decorează casele cu frunze de paltin. Se soune că oamenii îşi pun la brâu frunze de nuc, pentru că se crede că şi Iisus a avut când s-a înălţat la ceruri și se crede că astfel sunt feriți de boli și au noroc tot anul. În alte zone se împarte orez cu lapte pudrat cu scorțișoară, pus pe frunze de nuc. Oamenii se bat cu leuştean ca să fie feriţi de rele şi de boli. Și vitele sunt bătute cu leuştean, ca să se îngraşe, să fie sănătoase şi păzite de vrăjitorii. Tot în această zi se sfinţesc plantele de leac, leuşteanul, paltinul şi alunul.

La Înălţarea Domnului, în unele zone se țin Moşii de Ispas, când se fac pomeniri pentru morţi, mormintele sunt împodobite cu crengi de paltin, iar oamenii îşi pun la ferestre frunze de leuştean și se împart mai ouă roșii, pâine caldă, brânză, ceapă verde și rachiu, aceasta fiind este ultima zi când se pot mânca ouă roșii.

De Înălțarea Domnului nu se spală, nu se coase, nu se calcă și nu se face curățenie. Nu este bine să te cerți, nu se dau împrumut bani și nici nu înstrăinează obiecte din casă. Nu se aprinde focul în casă și nu se dă sare din casă ca să nu sece laptele vacilor.

 

 


Adaugati un comentariu


 

*